Povratak na rezultate
navod ispis email URL spremi i podijeli
Knj.45 (1971) [Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena]
Nalazi se u Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, Knj.45 (1971)
Godina izdavanja 1971
Sadrži Marijana i Branimir Gušić : (povodom sedamdesete godišnjice života) / Mirko Marković. str. 7-15, [1] slika [Članak]
Bibliografija radova prof. Marijane Gušić. str. 17-21 [Članak]
Bibliografija radova akademika Branimira Gušića. str. 23-29 [Članak]
Janjevo : (istorički razvitak, antropogeografske i etnološke karakteristike) / Mirko Barjaktarević. str. 31-55, [2] tab. s ilustr. [Članak]
Preseljavanje stanovništva iz podgorskih u priobalska naselja na primjeru Donjih Poljica / Ivo Baučić. str. 57-75 [Članak]
Slowianskie i woloskie elementy w barwbych wyszyciah na plotnie Polski poludniowej i Jugoslawii / Barbara Bazielich. str. 77-90, [2] tab. s ilustr. [Članak]
Metoda V. Bogišića na prikupljanju građe o društvenim pojavama / Milan Benc. str. 91-105, [1] tab. s ilustr. [Članak]
Starinsko žensko ruho u Konavlima / Katica Benc-Bošković. str. 107-128, [2] tab. s ilustr. [Članak]
Cvjetnica u Posavini / Matiša Bogutovac. str. 129-136 [Članak]
Darovnica kralja Zvonimira opatiji sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / Nikola Bonifačić Rožin. str. 137-155, [4] tab. s ilustr. [Članak]
Seoska arhitektura i uslovi stanovanja u Gornjem Polimlju / Radivoje Boričić. str. 157-163, [4] tab. s ilustr. [Članak]
O foklorizmu / Maja Bošković-Stulli. str. 165-186 [Članak]
O termine "etnos" / Julijan Bromlej. str. 187-194 [Članak]
Zajednički život Hrvata i Čeha u selima Požeške kotline 1900-1940. / Josip Buturac. str. 195-205 [Članak]
Agrarno-geografska istraživanja Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu od 1964. godine / I. Crkvenčić. str. 207-214 [Članak]
Nacija i etnčka zajednica / Ferdo Čulinović. str. 215-239 [Članak]
Doživljaj smrti u jednoj pjesmi pisane i u jednoj pjesmi usmene hrvatske poezije / Olinko Delorko. str. 241-248 [Članak]
Formiranje jednog naroda i životnog stila : Američki primjer / Vera St. Erlich. str. 249-262 [Članak]
Odraz suvremenih tehničkih i društvenih promjena na pomorsko zvanje / Oliver Fio. str. 263-277 [Članak]
Svatovski običaji i pjesme u Orebićima / Cvito Fisković. str. 279-303 [Članak]
Nekoliko napomena o stanovništvu i naseljima otoka Korčule / Vinko Foretić. str. 305-324 [Članak]
Čuvari drevne tehnike : o predindustrijskoj mehanizaciji kod našeg naroda / Aleksandar Freudenreich. str. 325-333, [6] tab. s ilustr. [Članak]
Cijepljenje na Josipovo / Branko Fučić. str. 337-339 [Članak]
Koš ili kuružnjak u Međimurju / Paula Gabrić. str. 341-349, [2] tab. s ilustr. [Članak]
Novije transformacije tradicionalnog seoskog pejsaža u Sloveniji / Svetoza Ilešić. str. 351-364 [Članak]
Prilog istraživanju oslikanog pokućstva kod nas / Mira Ilijanić. str. 365-369 [Članak]
Kako je jedna školska izložba ostala nezaboravna / Lucija Kralić. str. 371-377, [2] tab. s ilustr. [Članak]
Adatog egy regi murakereszturi Horvat haz epitesehez es berenderzeshez / Edit Kerecsenyi. str. 379-393, [4] tab. s ilustr. [Članak]
Industrija na morskim obalama / Branka Kojić. str. 395-421 [Članak]
Posljednje porodične zajednice u Hrvatskom Zagorju / Vesna Konstantinović-Čulinović. str. 423-449, [4] tab. s ilustr. [Članak]
Stanovništvo Zadra i Zadrske regije / Sven Kulušić. str. 451-469, [1] pres. list s kartom [Članak]
Poslijeratna maigracija stanovništva gornjeg Makrskog primorja / Otokar Lahman. str. 471-489 [Članak]
Bilogorci u poslovicama / Zvonko Lvrenčić. str. 491-502 [Članak]
Naseljavanje istočne Jadranske obale u paleolitu / Mirko Malez. str. 503-513, [5] tab. s ilustr. [Članak]
Svadbena pjesma i zdravica iz dubrovačkog kraja / Ante Marinović. str. 515-521 [Članak]
Stočarska kretanja na Dinarskim planinama : (antropogeografska promatranja) / Mirko Marković. str. 523-547, [4] tab. s ilustr., [1] pres. list s kartom [Članak]
Jedna nedovršena akcija za sakuplajnje narodnog blaga u vezi s našim pomorstvom i Primorjem / Vjekoslav Maštrović. str. 551-567, [1] tab. s ilustr. [Članak]
Dva rukopisna zbornika pesama iz sredine devetnaestog veka / Miodrag Maticki. str. 569-577 [Članak]
Morlaci (Vlasi) gledani s mletačke strane / Grga Novak. str. 579-603 [Članak]
Razvitak stanovništva na području stare župe Grđeva u slovjanskoj zemlji / Stjepan Pavičić. str. 605-614 [Članak]
Novije društveno-gospodarske značajke otoka Lastova / Josip Riđanović. str. 615-634, [4] tab. s ilustr. [Članak]
Cresko-Lošinjski otočni prostor / Veljko Rogić. str. 635-649, [4] tab. s ilustr. [Članak]
Lastovska pokladna balada o Aliji Desetom / Stjepan Stepanov. str. 651-661 [Članak]
Zbirka dubrovačkih propisa za otok Mljet iz godine 1791. / Bernard Stulli. str. 663-677, [5] tab. s ilustr. [Članak]
Lik žene u narodnim poslovicama / Anica Šaulić. str. 679-691 [Članak]
Dve pesme uz kolevku iz Durmitorskog kraja / Jelena Šaulić. str. 693-695, [2] tab. s ilustr. [Članak]
O stanovništvu Makedonije / Jovan F. Trifunoski. str. 697-711 [Članak]
Dva latinska spomenika o sklapanju pobratimstva u Dalmaciji / O. Antonin Zaninović. str. 713-724 [Članak]
Govor varijanata / Vinko Žganec. str. 725-742 [Članak]
Građa Serijska publikacija

Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena / uredio Ivan Milčetić. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1896-1940. - : Ilustr. ; 25 cm
Ne izlazi 1916, 1920-1923, 1925-1927, 1929. - Izlazi godišnje.
93082702024
45. - 1971


Bibliografija radova prof. Marijane Gušić


Bilogorci u poslovicama / Zvonko Lvrenčić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Naseljavanje istočne Jadranske obale u paleolitu / Mirko Malez
Bibliografske bilješke uz tekst.


Svadbena pjesma i zdravica iz dubrovačkog kraja / Ante Marinović
Bibliografske bilješke uz tekst.


Razvitak stanovništva na području stare župe Grđeva u slovjanskoj zemlji / Stjepan Pavičić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Novije društveno-gospodarske značajke otoka Lastova / Josip Riđanović. - : Karte i grafikoni
Bibliografske bilješke uz tekst.


Slowianskie i woloskie elementy w barwbych wyszyciah na plotnie Polski poludniowej i Jugoslawii / Barbara Bazielich
Bibliografske bilješke uz tekst.


Metoda V. Bogišića na prikupljanju građe o društvenim pojavama / Milan Benc
Bibliografske bilješke uz tekst.


Starinsko žensko ruho u Konavlima / Katica Benc-Bošković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Darovnica kralja Zvonimira opatiji sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / Nikola Bonifačić Rožin
Bibliografske bilješke uz tekst.


Doživljaj smrti u jednoj pjesmi pisane i u jednoj pjesmi usmene hrvatske poezije / Olinko Delorko
Bibliografske bilješke uz tekst.


Formiranje jednog naroda i životnog stila : Američki primjer / Vera St. Erlich
Bibliografske bilješke uz tekst.


Odraz suvremenih tehničkih i društvenih promjena na pomorsko zvanje / Oliver Fio
Bibliografske bilješke uz tekst.


Koš ili kuružnjak u Međimurju / Paula Gabrić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Stanovništvo Zadra i Zadrske regije / Sven Kulušić. - : Iustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Poslijeratna maigracija stanovništva gornjeg Makrskog primorja / Otokar Lahman
Bibliografske bilješke uz tekst.


Preseljavanje stanovništva iz podgorskih u priobalska naselja na primjeru Donjih Poljica / Ivo Baučić. - : Tabele i grafikoni
Bibliografske bilješke uz tekst.


Čuvari drevne tehnike : o predindustrijskoj mehanizaciji kod našeg naroda / Aleksandar Freudenreich. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Novije transformacije tradicionalnog seoskog pejsaža u Sloveniji / Svetoza Ilešić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Adatog egy regi murakereszturi Horvat haz epitesehez es berenderzeshez / Edit Kerecsenyi
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.


Kako je jedna školska izložba ostala nezaboravna / Lucija Kralić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Prilog istraživanju oslikanog pokućstva kod nas / Mira Ilijanić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Posljednje porodične zajednice u Hrvatskom Zagorju / Vesna Konstantinović-Čulinović
Bibliografske bilješke uz tekst.


Nekoliko napomena o stanovništvu i naseljima otoka Korčule / Vinko Foretić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Bibliografija radova akademika Branimira Gušića


Jedna nedovršena akcija za sakuplajnje narodnog blaga u vezi s našim pomorstvom i Primorjem
Bibliografske bilješke uz tekst.


Dva rukopisna zbornika pesama iz sredine devetnaestog veka / Miodrag Maticki
Bibliografske bilješke uz tekst.


Morlaci (Vlasi) gledani s mletačke strane / Grga Novak
Bibliografske bilješke uz tekst.


Cresko-Lošinjski otočni prostor / Veljko Rogić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Lastovska pokladna balada o Aliji Desetom / Stjepan Stepanov
Bibliografske bilješke uz tekst.


Lik žene u narodnim poslovicama / Anica Šaulić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Dve pesme uz kolevku iz Durmitorskog kraja / Jelena Šaulić
Bibliografske bilješke uz tekst.


O stanovništvu Makedonije / Jovan F. Trifunoski
Bibliografske bilješke uz tekst.


Cijepljenje na Josipovo / Branko Fučić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Janjevo : (istorički razvitak, antropogeografske i etnološke karakteristike) / Mirko Barjaktarević
Ćir. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Dva latinska spomenika o sklapanju pobratimstva u Dalmaciji / O. Antonin Zaninović
Bibliografske bilješke uz tekst.


Govor varijanata / Vinko Žganec
Bibliografske bilješke uz tekst.


Marijana i Branimir Gušić : (povodom sedamdesete godišnjice života) / Mirko Marković


Cvjetnica u Posavini / Matiša Bogutovac
Bibliografske bilješke uz tekst.


Seoska arhitektura i uslovi stanovanja u Gornjem Polimlju / Radivoje Boričić
Bibliografske bilješke uz tekst.


O foklorizmu / Maja Bošković-Stulli
Bibliografske bilješke uz tekst.


O termine "etnos" / Julijan Bromlej
Bibliografske bilješke uz tekst.


Nacija i etnčka zajednica / Ferdo Čulinović
Bibliografske bilješke uz tekst.


Svatovski običaji i pjesme u Orebićima / Cvito Fisković
Bibliografske bilješke uz tekst.


Industrija na morskim obalama / Branka Kojić
Bibliografske bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 420-421.


Stočarska kretanja na Dinarskim planinama : (antropogeografska promatranja) / Mirko Marković
Bibliografske bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 544-549.


Zbirka dubrovačkih propisa za otok Mljet iz godine 1791. / Bernard Stulli
Bibliografske bilješke uz tekst.


Zajednički život Hrvata i Čeha u selima Požeške kotline 1900-1940. / Josip Buturac
Bibliografske bilješke uz tekst.


Agrarno-geografska istraživanja Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu od 1964. godine / I. Crkvenčić
Bibliografske bilješke uz tekst.

Katalog
 • Katalog Knjižnica grada Zagreba
 • Upute
Knjižnice
 • Knjižnice na karti
 • Digitalizirana zagrebačka baština
 • Hrvatski centar za dječju knjigu
 • Zbirka Zagrabiensia
 • Zbirka Rara
 • Zbirka BDI
Usluge
 • Radno vrijeme
 • Rezervacija (u izradi)
 • Međuknjižnična posudba
 • Postaje bibliobusa
 • Moja iskaznica | Za članove
 • Mrežni izvori (u izradi)
 • Urednici struka (u izradi)
Izbor kataloga zbirki
 • Skupni katalog
 • Katalog za djecu i mladež
Knjige
Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
Zaštićeno autorskim pravom ©1999-2017. Knjižnice grada Zagreba i VIVA info d.o.o. Sva prava pridržana.