Demetra
Nakladnik Zagreb : Demetra
Sadrži Opera selecta / Moses Mendelssohn ; priredio Dimitrije Savić 2000 - _____. . [Knjiga]
Serija Aretej. Scena pjevanja i čitanja : između Hesioda i FAK-a : dva ogleda iz epistemologije metaknjiževnog diskursa književnosti / Borislav Mikulić 2006. . [Knjiga]
Aster. Texta in contextibus : prilozi hermeneutičkoj fenomenologiji / Helmuth Vetter ; preveo Marinko Mišković ; priredio i prijevod redigirao Damir Barbarić 2005. . [Knjiga]
Serija Atenej. Etika minimuma : uvod u praktičku filozofiju / Adela Cortina ; prevela Valentina Otmačić ; priredio D. S. [Dimitrije Savić] 2010. . [Knjiga]
Posebna izdanja. Platonov nauk o duši / Damir Barbarić, Petar Šegedin (prir.) 2010. . [Knjiga]
Tisućuijedna noć / preveo Antun Slavko Kalenić 1998-_____. . [Knjiga]
Posebna izdanja. Zagonetka umjetnosti / (priredio) Damir Barbarić 2003. . [Knjiga]
Serija Aretej. Rasprava o podrijetlu jezika / Johann Gottfried Herder ; preveo Ratimir Škunca 2005. . [Knjiga]
Serija Aretej. Knjiga prosudbene rasprave = Kitab fasl al-maqal / Ibn Rušd (Averroes) ; priredio i preveo Daniel Bučan 2006. . [Knjiga]
sv. 1. Dvije bajke, jedna čudna i jedna pornografska priča / Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ; preveo Antun Slavko Kalenić 1998. . [Knjiga]
sv.1. Gramatozofija Konstantina Filozofa Solunskoga : hipoteza o postanku i značenju glagoljice / Slavomir Sambunjak 1998. . [Knjiga]
sv. 2. Drevne izreke / <sakupio> Plutarh ; preveo Zdeslav Dukat ; priredio Dimitrije Savić 2000. . [Knjiga]
sv. 3. Libar glagoljaša don Antona od Silbe / [priredio] Slavomir Sambunjak 2004. . [Knjiga]
sv. 3. Pustolovina : roman sa Salamunskih Otoka / Jack London ; preveo Antun Slavko Kalenić 1999. . [Knjiga]
sv. 4. Strategemata : u četiri knjige / Sextus Iulius Frontinus ; [s latinskog izvornika preveo te komentarima i kazalom imena dopunio Ante Matan] 2004. . [Knjiga]
sv. 4. Kraljevska visost : roman / Thomas Mann ; preveo Antun Slavko Kalenić 2000 <i.e. 1999>. . [Knjiga]
sv. 5. Kratka povijest španjolske književnosti / Carlos Alvar, Jose-Carlos Mainer, Rosa Navarro ; [prevela Spomenka Husar ... et al.] 2005. . [Knjiga]
sv. 5. Magla : roman ili nivola / Miguel de Unamuno ; prevela Ana Kalenić 2000. . [Knjiga]
sv. 6. Poslovi i dani ; Postanak bogova ; Homerove himne / Hesiod ; preveo Branimir Glavičić 2005. . [Knjiga]
sv. 6. Čarobno drvo : nastanak psihoanalize godine 1785. : epski pokušaj uz filozofiju psihologije / Peter Sloterdijk ; prevela Štefica Martić 2001. . [Knjiga]
sv. 7. Obabakoak / Bernardo Atxaga ; prevela Valentina Otmačić 2001. . [Knjiga]
sv. 7. Davidijada / Marko Marulić ; priredio latinski tekst, preveo, komentirao i dodao kazala Branimir Glavičić 2007. . [Knjiga]
sv. 8. Heretičko bogoslovlje u strukturi srednjovisokonjemačke književnosti i hrvatskih srednjovjekovnih apokrifa / Zaneta Sambunjak 2007. . [Knjiga]
sv. 9. Svjetla boemije : esperpento / Ramon del Valle-Inclan ; prevela Ana Kalenić 2002. . [Knjiga]
sv. 9. Doživljaji Argonauta / Apolonije Rođanin ; prijevod, predgovor, bilješke i kazalo Branimir Glavičić ; [prijevod kolacionirao s grčkim izvornikom, ilustracije izabrao i geografske karte prilagodio Dimitrije Savić] 2008. . [Knjiga]
sv. 10. Tragalac za smislom : zbiljsko i mitsko u djelu Petra Hektorovića / Slavomir i Zaneta Sambunjak 2009. . [Knjiga]
sv. 10. Legende / Gustavo Adolfo Becquer ; prevela Valentina Otmačić 2002. . [Knjiga]
sv. 10. Volja k nemoći : eseji / Emile M. Cioran ; priredila i prevela Gordana V. Popović. 2. izd. 2001. . [Knjiga]
sv. 11. Daoizam / priredila i prevela Ksenija Premur 2002. . [Knjiga]
sv. 11. Idile - epigrami / Teokrit i Pseudo-Teokrit ; predgovor, prijevod, bilješke i kazalo Branimir Glavičić 2009. . [Knjiga]
sv. 12. Zlatni lonac ; Sestra Monika ; Princeza Brambilla / Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ; preveo Antun Slavko Kalenić 2002. . [Knjiga]
sv. 13. Gorski puti = (Penas arriba) / Jose Maria de Pereda ; prevela Spomenka Husar 2002. . [Knjiga]
sv. 13. Pod koprenom : Queste Petra Zoranića i Wolframa von Eschenbacha / Slavomir i Zaneta Sambunjak 2013. . [Knjiga]
sv. 14. Medeja ; Kasandra / Christa Wolf ; prevela Štefica Martić 2003. . [Knjiga]
sv. 15. Poema cante jonda ; Ciganski romancero / Federico Garcia Lorca ; prevela Andreja Jakuš ; priredio D. S. [Dimitrije Savić] ; [uvod, bibliografija i bilješke Allen Josephs i Juan Cabellero] 2014. . [Knjiga]
sv. 15. Trafalgar / Benito Perez Galdos ; [ilustracije Enrique i Arturo Melida] ; prevela Ana Kalenić 2003. . [Knjiga]
sv. 16. Pjesnik u New Yorku / Federico Garcia Lorca ; prevela Andreja Jakuš ; priredio D. S. [Dimitrije Savić] ; [uvod, bibliografija i bilješke Maria Clementa Millan] 2014. . [Knjiga]
sv. 17. Život Mikenjana u njihovim pisanim svjedočanstvima / Petar Hr. Ilievski ; [prijevod Daniel Nečas Hraste, Sanja Smodlaka] 2017. . [Knjiga]
sv. 17. Posjed Ulloa / Emilia Pardo Bazan ; prevela Ana Kalenić 2004. . [Knjiga]
sv. 17. Pobjeda : jedna otočka priča / Joseph Conrad ; priredio i preveo Daniel Bučan 2003. . [Knjiga]
sv. 20. Kroatorij Europe : filosofistička kronika druge hrvatske tranzicije u 42 slike / Borislav Mikulić 2006. . [Knjiga]
sv. 20. Gospodin i ostale pripovijetke / Leopoldo Alas "Clarin" ; prevela Irena Sinovčić ; [ilustracije-grafike Mila Radišić] 2005. . [Knjiga]
sv. 20. Descartes / Ernst Cassirer ; preveo Kiril Miladinov 1997. . [Knjiga]
sv. 21. Ništa / Carmen Laforet ; prevela Zvjezdana Spasenović 2006. . [Knjiga]
sv. 21. S puta mišljenja / Damir Barbarić 1997. . [Knjiga]
sv. 22. Platonovo utemeljenje metafizike : studija o Platonovu nepisanom učenju i teoriji počela / Hans Kramer ; priredio i preveo Borislav Mikulić 1997. . [Knjiga]
sv. 22. Povijest rimskih običaja : sa 112 slika na 43 table, 1 rasklopna karta i 8 ilustracija u tekstu / Herbert Lewandowski ; preveo Ratimir Škunca 2007. . [Knjiga]
sv. 23 a. sv. 23 b. Quod vere sit Deus / Anselmo Canterburyjski ; priredila i prevela Marina Miladinov 1999 - 2000. . [Knjiga]
sv. 23. Pogled unatrag : 2000-1887 / Edward Bellamy ; preveo Adnan Melkić 2008. . [Knjiga]
sv. 24. Povijest grčkih običaja : sa 96 slika na umjetnički tiskanim tablama i 42 ilustracije u tekstu / Hans Licht ; preveo Ratimir Škunca ; priredio D. S. 2009. . [Knjiga]
sv. 24. Rasprava o prvom principu / Ivan Duns Škot ; priredio i preveo Mile Babić 1997. . [Knjiga]
sv. 30 a, 30 b. Filozofija mitologije / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; preveo Damir Barbarić 1997 - _____. . [Knjiga]
sv. 32. Autopsija apsolutnoga : Schellingov nedovršeni projekt / Kiril Miladinov 1998. . [Knjiga]
sv. 35. O slobodi volje / Aurelije Augustin ; priredio i preveo Stjepan Kušar 1998. . [Knjiga]
sv. 36. Knjiga naputaka i opasaka / Abu Ali ibn Sina (Avicenna) ; iz arapskog u hrvatski preveo, predgovor napisao, bilješkama popratio i rječnik glavnih filozofijskih termina priredio Daniel Bučan 2000. . [Knjiga]
sv. 38. O odnosu logike prema filozofiji ili Transcendentalna logika / Johann Gottlieb Fichte ; priredio i preveo Kiril Miladinov 1999. . [Knjiga]
sv. 40. Čapajev i Praznina / Viktor Pelevin ; prevela Natalia Reinova 2010. . [Knjiga]
sv. 41. Kazus Kukockoga / Ljudmila Ulickaja ; prevela Natalia Reinova 2010. . [Knjiga]
sv. 42. Teatralije / Federico Garcia Lorca ; prevela Andreja Jakuš 2010-____. . [Knjiga]
sv. 43. Kastilja / Azorin (Jose Augusto Trinidad Martinez Ruizl) ; prevela Andreja Jakuš ; priredio Dimitrije Savić 2011. . [Knjiga]
sv. 44. Samotnik / Bernardo Atxaga ; priredila i prevela Andreja Jakuš 2012. . [Knjiga]
sv. 45. Eklipse Ivanovog otkrivenja / Matko Utrobičić ; priredio D. S. 2014. . [Knjiga]
sv. 49. Etika : dokazana geometrijskim redom / Benedikt de Spinoza ; preveo Ozren Žunec 2000. . [Knjiga]
sv. 50. Filozofija? / Branko Despot 2000. . [Knjiga]
sv. 52. Istraživanja o istini i interpretaciji / Donald Davidson ; priredio i preveo Kiril Miladinov 2000. . [Knjiga]
sv. 60. Prolegomena za povijest pojma vremena / Martin Heidegger ; priredio i preveo Borislav Mikulić 2000. . [Knjiga]
sv. 61. Opera politica / Vilim Ockham ; priredila i prevela Marina Miladinov 2001. . [Knjiga]
sv. 63. Približavanja : ogledi u filozofiji / Damir Barbarić 2001. . [Knjiga]
sv. 64 a. sv. 64 b. Hermeneutika i kritika s primjenom na Novi zavjet / Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher ; priredio i preveo Željko Pavić 2002. . [Knjiga]
sv. 65. Hölderlinove himne "Germanija" i "Rajna" / Martin Heidegger ; preveo Ivan Bubalo 2002. . [Knjiga]
sv. 67. Bog kao umjetničko djelo : povijest svjetova u iskustvu mitske i religijske umjetnosti / Milan Galović 2002. . [Knjiga]
sv. 68. Samoodređenje : princip individualnosti / Volker Gerhardt ; prevela Darija Domić 2003. . [Knjiga]
sv. 71. Martin Heidegger u mišljenju na putu / Richard Wisser ; preveli Sulejman Bosto ... [et al.] 2003. . [Knjiga]
sv. 72. Radosna znanost : ("la gaya scienza") / Friedrich Nietzsche ; preveo Davor Ljubimir 2003. . [Knjiga]
sv. 73 a. Blackwellova enciklopedija političke misli / urednik David Miller ; prevela Marina Miladinov 2003. . [Knjiga]
sv. 76. Listopisi : razmjena pisama između Spinoze i njegovih prijatelja i suvremenika od 1661. do 1676. / Benedikt de Spinoza ; priredio i preveo Ozren Žunec 2003. . [Knjiga]
sv. 77. Ljepota kao sjaj istine / Milan Galović 2003. . [Knjiga]
sv. 78. Sumrak idola ; Ecce homo ; Dionizovi ditirambi / Friedrich Nietzsche ; preveo Davor Ljubimir 2004. . [Knjiga]
sv. 79. Fenomenologija religioznog života / Martin Heidegger ; preveo Željko Pavić 2004. . [Knjiga]
sv. 81. Eranistes / Teodoret Cirski ; preveo Mile Babić. [Bilingvalno izd.] 2005. . [Knjiga]
sv. 82. Samospoznaja : filozofska autobiografija / Nikolaj Berdjajev ; preveo Ivan Varga 2005. . [Knjiga]
sv. 84. K budućem mišljenju : predavanja i članci / Damir Barbarić 2005. . [Knjiga]
sv. 85. Hiperion ili Eremit u Grčkoj / Friedrich Hölderlin ; preveo Ratimir Škunca 2005. . [Knjiga]
sv. 87. Nakon proroka, mudraca i genija : što je htjela umjetnost moderne? / Milan Galović 2005. . [Knjiga]
sv. 88. Svitanje : misli o moralnim predrasudama / Friedrich Nietzsche ; preveo Davor Ljubimir 2005. . [Knjiga]
sv. 89. Ruska ideja : osnovni problemi ruske misli XIX. i početka XX. stoljeća) / Nikolaj Berdjajev ; preveo Ivan Varga 2006. . [Knjiga]
sv. 91. Teologijsko-politička rasprava : dvojezično izdanje s pretiskom "Zagrebačkog primjerka" II. izvornog izdanja iz 1672. godine / Benedikt de Spinoza ; priredio i preveo Ozren Žunec. [Pretisak] 2006. . [Knjiga]
sv. 92. Traktat o moralu / Malebranche ; preveo Dominik-Andreas Varga ; priredio D. S. 2017. . [Knjiga]
sv. 95. Bhagavad-gita / priredio, preveo, komentirao, intertekstualnu studiju napisao, bibliografiju sastavio te indekse pojmova, izraza i imena dodao Goran Kardaš 2006. . [Knjiga]
sv. 96. Ogled o podrijetlu jezika ; Pismo o francuskoj glazbi ; Razmatranje dvaju načela koja zastupa G. Rameau / Jean-Jacques Rousseau ; prevela Valentina Otmačić 2006. . [Knjiga]
sv. 98. Temeljni problemi fenomenologije / Martin Heidegger ; preveo Željko Pavić 2006. . [Knjiga]
sv. 99. Nedjeljivi ostatak : ogled o Schellingu i srodnim pitanjima / Slavoj Žižek ; preveo Nebojša Jovanović 2007. . [Knjiga]
sv. 101 a. sv. 101 b. Bitak i ništo : ogled iz fenomenološke ontologije / Jean-Paul Sartre ; preveo Daniel Bučan 2006-____. . [Knjiga]
sv. 102. Buddha : njegov život, njegovo učenje, njegova zajednica / Hermann Oldenberg ; priredio Helmuth von Glasenapp ; prijevod i predgovor s pojmovno-kritičkim bilješkama i bibliografskim dodatkom Borislav Mikulić 2007. . [Knjiga]
sv. 103. Bit nihilizma / Emanuele Severino ; preveo Miroslav Fridl 2007. . [Knjiga]
sv. 104. Mistična teologija : znanost ljubavi / William Johnston ; preveo Slobodan Stamatović 2007. . [Knjiga]
sv. 105. Volja za moć i problem istine / Petar Šegedin 2007. . [Knjiga]
sv. 106 a. Utjelovljenje Boga : uvod u Hegelovu teologijsku misao kao prolegomena za jednu buduću kristologiju : s predgovorom za "Demetrino" izdanje / Hans Küng ; preveo Miroslav Fridl 2007-____. . [Knjiga]
sv. 107. Koptski gnostički tekstovi : Nag Hammadi Codices i Papyrus Berolinensis 8502 / preveo Goran Briški 2007. . [Knjiga]
sv. 108. Može li još biti povijesti? / Milan Galović 2008. . [Knjiga]
sv. 109. Život Don Quijota i Sancha : komentar Cervantesovog Quijota / Miguel de Unamuno ; prevela Andreja Jakuš 2007. . [Knjiga]
sv. 112. Djelo i nedjelo : umjetnost, etika i politika / Predrag Finci 2008. . [Knjiga]
sv. 113. Estetika : teorija formativnosti / Luigi Pareyson ; pogovor Maurizio Ferraris ; preveo Miroslav Fridl 2008. . [Knjiga]
sv. 114. Hegel i povijesno mišljenje / Zvonko Šundov 2009. . [Knjiga]
sv. 115. Anarhija / Petar Aleksejevič Kropotkin ; preveo Gabrijel Jurić 2009. . [Knjiga]
sv. 116. Kako je filozofija govorila arapski : Al-Farabi, Avicenna, Al-Gazali, Averroes, Majmonid / Daniel Bučan 2009. . [Knjiga]
sv. 117 a. sv. 117 b. Načini mišljenja istočnih naroda / Hajime Nakamura ; preveo Goran Kardaš 2009-____. . [Knjiga]
sv. 119. Smrt i niština : odabrani spisi / Dušan Pirjevec ; priredio i preveo Mario Kopić 2009. . [Knjiga]
sv. 121. O tragičkom čuvstvovanju života / Miguel de Unamuno ; prevela Andreja Jakuš 2010. . [Knjiga]
sv. 122. Kantova četiri pitanja : Što mogu znati? Što trebam činiti? Čemu se smijem nadati? Što je čovjek? / Davor Ljubimir 2010. . [Knjiga]
sv. 123. Bitak i bit / Etienne Gilson ; preveo Daniel Bučan 2010. . [Knjiga]
sv. 124. Gadamer / Donatella Di Cesare ; preveo Miroslav Fridl ; priredio D. S. [Dimitrije Savić] 2011. . [Knjiga]
sv. 125. Knjiga o počelima mnijenja građana uzorite države / Abu Nasr al-Farabi ; tekst izvornika iz arapskog te komentar R. Walzera iz engleskog u hrvatski preveo Daniel Bučan. [Bilingvalno izd.] 2011. . [Knjiga]
sv. 126. Jutarnje rumenilo na uranku ("Aurora") / Jakob Böhme ; preveo Vladimir Premec ; priredio Dimitrije Savić 2011. . [Knjiga]
sv. 127. Diskurs o metodi / Rene Descartes ; tekst i [historijski] komentar Etienne Gilson ; preveo Dušan Janić ; priredio Dimitrije Savić. [Bilingvalno izd.] 2011. . [Knjiga]
sv. 131. Teodiceja : ogledi o dobroti Božjoj, slobodi čovjekovoj i podrijetlu zla / Gottfried Wilhelm Leibniz ; [preveo Dušan Janić] 2012. . [Knjiga]
sv. 134. O Spinozinu nauku u pismima gospodinu Mosesu Mendelssohnu ; Spisi o sporu o božanskim stvarima i njihovoj objavi / Friedrich Heinrich Jacobi ; prevela Darija Domić ; priredio D. S. [Dimitrije Savić] 2013. . [Knjiga]
sv. 135. Logika ili Umijeće mišljenja : logika Port-Royala / Antoine Arnauld, Pierre Nicole ; bilješke i pogovor Charles Jourdain ; prevelo Daniel Bučan 2013. . [Knjiga]
sv. 137. Knjiga o duši : šesta knjiga Fizike / Abu Ali ibn Sina Avicenna ; iz arapskog u hrvatski preveo, predgovor napisao i bilješkama popratio Daniel Bučan. [Bilingvalno izd.] 2013. . [Knjiga]
sv. 138. Despotova predavanja : (1969 - 1971) / sabrao i za tisak priredio Dimitrije Savić 2014. . [Knjiga]
sv. 139. Uvod u filozofiju : [s dodatkom tabelarnih pregleda povijesti filozofije i njezinih pravaca] / Wilhelm Wundt ; preveo Ratimir Škunca ; priredio D. S.. [4. izd. izvornika] 2014. . [Knjiga]
sv. 140. Despotova predavanja : (1971 - 1975) / sabrao i za tisak priredio Dimitrije Savić 2016. . [Knjiga]
sv. 141. Despotova predavanja : (1979 - 1980) / sabrao i za tisak priredio Dimitrije Savić 2016. . [Knjiga]
sv. 142. U potrazi za istinom : korespondencija Blondel - Garrigou-Lagrange / [priredio] Hrvoje Lasić. Bilingvalno izd. 2016. . [Knjiga]
sv. 143. Despotova predavanja : (1975 - 1976) / sabrao i za tisak priredio Dimitrije Savić 2018. . [Knjiga]
sv. 143. Despotova predavanja : (1975 - 1976) / sabrao i za tisak priredio Dimitrije Savić 2017. . [Knjiga]
sv. 144. Despotova predavanja na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu : (1982 - 1983) : 6 predavanja u sklopu kolegija Filozofija politike i 2 predavanja u sklopu kolegija Filozofija religije / sabrao i za tisak priredio Dimitrije Savić 2018. . [Knjiga]
sv. 146. Despotova predavanja : (1976 - 1977) / sabrao i za tisak priredio Dimitrije Savić 2019. . [Knjiga]
sv. 147. Despotova predavanja : (1991 - 1992) / sabrao i za tisak priredio Dimitrije Savić 2019. . [Knjiga]
sv. 150. Vidokrug apsoluta : prilog indiskutabilnoj diagnostici nihilizma / Branko Despot 2008. . [Knjiga]
sv. 162. Platonov Simpozij : eros kao počelo filozofije / Berislav Podrug 2016. . [Knjiga]
sv. 163. Tri spisa / Josef Pieper ; preveo Ivan Ivanda ; priredio D. S. 2017. . [Knjiga]
sv. 170. Rasprava o razumskoj duši / Aleksandar Haleški ; preveo s latinskog izvornika Stjepan Pavić. Bilingvalno izd. 2019. . [Knjiga]
sv. 7a, sv. 7b. Libri politici / M. Tullius Cicero ; priredio i preveo Daniel Nečas Hraste. 2. izd. 2001 [i. e. 2000] - ____. . [Knjiga]
sv. 8a. Philosophia realis / Albertus Magnus ; priredio i preveo Tomo Vereš. 2. izd. 2001 - ____. . [Knjiga]
sv. 14a. 14b. Zlatna legenda ili Štiva o svecima / Jacobus de Voragine ; preveo s latinskog izvornika Stjepan Pavić 2013-2015. . [Knjiga]
sv. 14a. Zlatna legenda ili Štiva o svecima / Jacobus de Voragine ; preveo s latinskog izvornika Stjepan Pavić 2014-____. . [Knjiga]
sv. 23a. sv. 23b. Quod vere sit Deus / Anselmo Canterburyjski ; priredila i prevela Marina Miladinov 1997 - ____. . [Knjiga]
sv. 33a. sv. 33b. Propast Zapada : obrisi jedne morfologije svjetske povijesti / Oswald Spengler ; preveo Nerkez Smailagić 1998 - ..... . [Knjiga]
sv. 34a. Eseji / Michel de Montaigne ; prevela Gordana V. Popović ; priredio Dimitrije Savić 1998-______. . [Knjiga]
sv. 40a. Libri theologici / Marcus Tullius Cicero ; preveo Daniel Nečas Hraste ; priredio Dimitrije Savić. [Bilingvalno izd.] 1999-_____. . [Knjiga]
sv. 41a. Misli / Blaise Pascal ; prevela Radmila Zdjelar ; priredio Dimitrije Savić 2000-_____. . [Knjiga]
sv. 69a. sv. 69b. Philosophia perennis / Čedomil Veljačić ; priredio i preveo Goran Kardaš 2003-____. . [Knjiga]
sv. 70a. sv. 70b. sv. 70c. Znanost logike / Georg Wilhelm Friedrich Hegel 2003-2004. . [Knjiga]
sv. 75a, sv. 75b. Filozofska pisma / Voltaire ; prevela Zvjezdana Spasenović 2003-____. . [Knjiga]
Filosofska biblioteka Dimitrija Savića. sv. 80. Koncepcija buddhističke nirvane / Fjodor Ščerbatski. Uvod i analiza sadržaja / Jaideva Singh ; preveo i kazala priredio Goran Kardaš 2004. . [Knjiga]
sv. 86a. Buddhistička logika / Fjodor Ščerbatski ; preveo Goran Kardaš 2005- ____. . [Knjiga]
sv. 93a. Genij kršćanstva / Chateaubriand ; prevela Dubravka Celebrini 2006-___. . [Knjiga]
sv. 94a, sv. 94b. Temeljni reformatorski spisi / Martin Luther ; preveo Goran Gajšak ; priredio D. S. 2006. . [Knjiga]
sv. 118a. sv. 118b. Predavanja iz estetike / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; prevela Nadežda Čačinovič 2011-____. . [Knjiga]
sv. 120a. sv. 120b. Geneza kopernikanskog svijeta / Hans Blumenberg ; preveo Samir Arnautović 2010. . [Knjiga]
sv. 128a. Filozofija u srednjem vijeku / Etienne Gilson ; preveo Dušan Janić ; [priredio D. S.] 2011-____. . [Knjiga]
sv. 129a. sv. 129b. Metafizika / Abu Ali ibn Sina Avicenna ; iz arapskog u hrvatski preveo, predgovor napisao i bilješkama popratio Daniel Bučan. [Bilingvalno izd.] 2011-2012. . [Knjiga]
sv. 130a. Ljudsko, odviše ljudsko : knjiga za slobodne duhove / Friedrich Nietzsche ; preveo Berislav Podrug ; priredio D. S. [Dimitrije Savić] 2012-____. . [Knjiga]
sv. 133a. sv. 133b. Arheologija subjekta / Alain de Libera ; preveo Daniel Bučan 2013-____. . [Knjiga]
sv. 136a; 136b. Moralna pisma Luciliju / Lucije Anej Seneka ; preveo Tvrtko Milunović ; priredio D. S. [Dimitrije Savić]. [Bilingvalno izd.] 2013-2016. . [Knjiga]
Filosofska biblioteka Dimitrija Savića. sv. 162. Rastanak od čovjeka? : mizantropija znanosti i pad u tehnički bezdan / Milan Galović 2017. . [Knjiga]
sv. 165a. Filozofski spisi / Lucije Anej Seneka ; preveo Tvrtko Milunović ; priredio D. S. [Dimitrije Savić]. [Bilingvalno izd.] 2018-___. . [Knjiga]
sv. 165a. Filozofski spisi / Lucije Anej Seneka ; preveo Tvrtko Milunović ; priredio D. S. [Dimitrije Savić]. [2., ispravljeno, bilingvalno izd.] 2018-___. . [Knjiga]
sv. 166a. Platonovska teologija / Marsilio Ficino ; preveo s latinskog izvornika Stjepan Pavić ; priredio D. S. [Dimitrije Savić] 2018-___. . [Knjiga]
4a. Razmišljanja o prvoj filozofiji / Rene Descartes ; priredio i preveo Tomislav Ladan 1994. . [Knjiga]
Faustovska biblioteka Dimitrija Savića. sv. 8. Buddhine besjede i Mahayanske sutre / priredila i prevela Ksenija Premur 2002. . [Knjiga]
74a. O duhu zakona / Montesquieu ; prevela Marija Spajić ; priredio Dimitrije Savić 2003-___. . [Knjiga]
132a. Istina i metoda / Hans-Georg Gadamer 2012-____. . [Knjiga]
knj. 1. Filozofiranje? : filozofija u potrazi za samom sobom / Branko Despot 1995. . [Knjiga]
knj. 2. Platonova Politeia : [knjiga šesta i sedma] / preveo te predgovor i komentar napisao Damir Barbarić 1991. . [Knjiga]
knj. 3. Varia philosophica / Damir Barbarić 1992. . [Knjiga]
knj. 5. Uvod u povijesno mišljenje : Hegel - Marx / Vanja Sutlić 1994. . [Knjiga]
knj. 6. Minhenska propedeutika / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; priredio i preveo Kiril Miladinov 1993. . [Knjiga]
knj. 10. Volja k nemoći : eseji / Emile M. Cioran ; priredila i prevela Gordana V. Popović 1995. . [Knjiga]
knj. 13. Ideja dobra / Damir Barbarić 1995. . [Knjiga]
knj. 15. Eros i Filia / Platon ; preveo sa starogrčkog Zdeslav Dukat 1996. . [Knjiga]
knj. 16. Berlinska propedeutika / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; priredio i preveo Kiril Miladinov 1996. . [Knjiga]
knj. 19. Socijalna filozofija : društvenost i povijesnost čovjeka u razdoblju kraja moderne / Milan Galović <1996?>. . [Knjiga]
knj. 20. Grčka tragedija / Zdeslav Dukat 1996. . [Knjiga]
knj. 7a, knj. 7b. Libri politici / M. Tullius Cicero ; priredio i preveo Daniel Nečas Hraste 1995- ..... . [Knjiga]
knj. 8a. Philosophia realis / Albertus Magnus ; priredio i preveo Tomo Vereš 1994 - ..... . [Knjiga]
filosofska biblioteka Dimitrija Savića. sv. 62. Pariške rasprave Tome Akvinskoga : raspravljena i kvodlibetalna pitanja = (quaestiones disputatae et quodlibetales) / Augustin Pavlović 2001. . [Knjiga]
4/1. Razmišljanja o prvoj filozofiji / Rene Descartes ; s latinskog izvornika preveo Tomislav Ladan 1993. . [Knjiga]
sv. 16/1. sv. 16/2. Regenta / Leopoldo Alas "Clarin" ; prevela Irena Sinovčić 2003-___. . [Knjiga]
sv. 97b. Predavanja o povijesti filozofije / G.W.F. Hegel ; preveo Igor Mikecin ____-2006. . [Knjiga]
Jezik hrvatski
Građa Nakladnička cijelinanakladnički niz

DEMETRA. - Zagreb : Demetra

Katalog
 • Katalog Knjižnica grada Zagreba
 • Upute
 • Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
Knjižnice
 • Knjižnice na karti
 • Zbirke
 • Digitalizirana zagrebačka baština
 • Hrvatski centar za dječju knjigu
 • Zbirka Zagrabiensia
 • Zbirka Rara
 • Zbirka BDI
Usluge
 • Radno vrijeme
 • Rezervacija
 • Međuknjižnična posudba
 • Postaje bibliobusa
 • Moja iskaznica | Za članove
Izbor kataloga zbirki
 • Skupni katalog KGZ-a
 • Katalog za djecu i mladež
 • Skupni katalog sustava Zaki
Online baze
 • EBSCO
 • IUS-INFO
 • Naxos Music Library
 • Naxos Music Library Jazz
 • Naxos Music Library World
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2019. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.
Impresum | Politika privatnosti