Ilustrirana obiteljska enciklopedija : [preko 12.000 izvrsnih fotografija i ilustracija, više od 5000 osuvremenjenih članaka za pomoć u školi, više od 30 stručnih autora i suradnika] / [odgovorni urednici Marian Broderick ... et al. ; kartografi Peter Winfield, James Anderson]
Nakladnik Zagreb : 24sata ; [Barcelona?] : Planeta Marketing Institucional, 2008-___
Materijalni opis __ sv. : ilustr. ; 29 cm
Napomena Prijevod djela: DK illustrated family encyclopedia.
Klasifikacijska oznaka (031) Enciklopedije. Leksikoni
Sadrži
Sv. 1 : A : Aboridžini, australski - Australija, povijest.

Materijalni opis64 str.
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija1. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-26-0 (24sata)
ISBN 978-84-674-6627-0 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 2 : A - B : Australija, svijet divljine - Brodovi i čamci.

Materijalni opisStr. 65-126
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija2. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-27-7 (24sata)
ISBN 978-84-674-6628-7 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 3 : B - E : Brojevi - Elizabeta I.

Materijalni opisStr. 127-188
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija3. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-28-4 (24sata)
ISBN 978-84-674-6629-4 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 4 : E - G : Energija - Gnijezda i jazbine.

Materijalni opisStr. 189-250
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija4. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-29-1 (24sata)
ISBN 978-84-674-6630-0 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 5 : G - I : Gnijezda i jazbine - Italija, povijest.

Materijalni opisStr. 251-312
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija5. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-30-7 (24sata)
ISBN 978-84-674-6631-7 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 6 : I - K : Izrael - Khmersko carstvo.

Materijalni opisStr. 313-374
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija6. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-31-4 (24sata)
ISBN 978-84-674-6632-4 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 7 : K - L : Kina i Tajvan - Lavovi i ostale divlje mačke.

Materijalni opisStr. 375-436
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija7. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-32-1 (24sata)
ISBN 978-84-674-6633-1 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 8 : L - M : Lavovi i ostale divlje mačke - Močvare i bare, živi svijet.

Materijalni opisStr. 437-498
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija8. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-33-8 (24sata)
ISBN 978-84-674-6634-8 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 9 : M - O : Mokraćni sustav - Oceansko dno.

Materijalni opisStr. 499-560
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija9. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-34-5 (24sata)
ISBN 978-84-674-6635-5 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 10 : O - P : Oči i vid - Polinezija.

Materijalni opisStr. 561-622
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija10. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-35-2 (24sata)
ISBN 978-84-674-6636-2 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 11 : P - R : Polinezija - Rijeke.

Materijalni opisStr. 623-684
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija11. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-36-9 (24sata)
ISBN 978-84-674-6637-9 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 12 : R- S : Rijeke - Srednja Amerika.

Materijalni opisStr. 685-746
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija12. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-37-6 (24sata)
ISBN 978-84-674-6638-6 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 13 : S- T : Srednjovjekovna Europa - Toplina i temperatura.

Materijalni opisStr. 747-808
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija13. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-38-3 (24sata)
ISBN 978-84-674-6639-3 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 14 : T- Z : Trave, sitovi i šiljevi - Zakon.

Materijalni opisStr. 809- 870
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija14. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-39-0 (24sata)
ISBN 978-84-674-6640-9 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 15 : Z - Ž : Zamkovi - Životinjsko ponašanje : Podsjetnik.

Materijalni opisStr. 871-932
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija15. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-40-6 (24sata)
ISBN 978-84-674-6641-6 (Planeta Marketing Institucional)
Sv. 16 : Podsjetnik i kazalo.

Materijalni opisStr. 933-1010
Klasifikacijska oznaka(031) Enciklopedije. Leksikoni
Anotacija16. svezak opće enciklopedije u šesnaest svezaka koja sadrži gotovo 700 abecedno poredanih natuknica. Svaka od njih obrađena je putem preglednog uvoda i niza podnatuknica - kratkih članaka, sa anotiranim ilustracijama, preglednim tablicama, dijagramima, geografskim kartama i grafikonima. Sistem uputnica uz natuknice omogućuje istraživanje šireg konteksta natuknica. U šesnaestom svesku nalaze se kazalo s pojmovima iz prvih petnaest svezaka i podsjetnik na obrađene teme.
Jezikhrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-41-3 (24sata)
ISBN 978-84-674-6642-3 (Planeta Marketing Institucional)
Jezik hrvatski
Standardni broj ISBN 978-953-7561-25-3 (24sata)
ISBN 978-84-674-6626-3 (Planeta Marketing Institutional)
Građa Knjigaknjiga
Svi primjerci

ILUSTRIRANA obiteljska enciklopedija : [preko 12.000 izvrsnih fotografija i ilustracija, više od 5000 osuvremenjenih članaka za pomoć u školi, više od 30 stručnih autora i suradnika] / [odgovorni urednici Marian Broderick ... et al. ; kartografi Peter Winfield, James Anderson]. - Zagreb : 24sata ; [Barcelona?] : Planeta Marketing Institucional, 2008-___. - __ sv. : ilustr. ; 29 cm
Prijevod djela: DK illustrated family encyclopedia.
ISBN 978-953-7561-25-3 (24sata). - 978-84-674-6626-3 (Planeta Marketing Institutional)Sv. 1 : A : Aboridžini, australski - Australija, povijest. - 64 str.
ISBN 978-953-7561-26-0 (24sata). - 978-84-674-6627-0 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 2 : A - B : Australija, svijet divljine - Brodovi i čamci. - Str. 65-126
ISBN 978-953-7561-27-7 (24sata). - 978-84-674-6628-7 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 3 : B - E : Brojevi - Elizabeta I. - Str. 127-188
ISBN 978-953-7561-28-4 (24sata). - 978-84-674-6629-4 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 4 : E - G : Energija - Gnijezda i jazbine. - Str. 189-250
ISBN 978-953-7561-29-1 (24sata). - 978-84-674-6630-0 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 5 : G - I : Gnijezda i jazbine - Italija, povijest. - Str. 251-312
ISBN 978-953-7561-30-7 (24sata). - 978-84-674-6631-7 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 6 : I - K : Izrael - Khmersko carstvo. - Str. 313-374
ISBN 978-953-7561-31-4 (24sata). - 978-84-674-6632-4 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 7 : K - L : Kina i Tajvan - Lavovi i ostale divlje mačke. - Str. 375-436
ISBN 978-953-7561-32-1 (24sata). - 978-84-674-6633-1 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 8 : L - M : Lavovi i ostale divlje mačke - Močvare i bare, živi svijet. - Str. 437-498
ISBN 978-953-7561-33-8 (24sata). - 978-84-674-6634-8 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 9 : M - O : Mokraćni sustav - Oceansko dno. - Str. 499-560
ISBN 978-953-7561-34-5 (24sata). - 978-84-674-6635-5 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 10 : O - P : Oči i vid - Polinezija. - Str. 561-622
ISBN 978-953-7561-35-2 (24sata). - 978-84-674-6636-2 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 11 : P - R : Polinezija - Rijeke. - Str. 623-684
ISBN 978-953-7561-36-9 (24sata). - 978-84-674-6637-9 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 12 : R- S : Rijeke - Srednja Amerika. - Str. 685-746
ISBN 978-953-7561-37-6 (24sata). - 978-84-674-6638-6 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 13 : S- T : Srednjovjekovna Europa - Toplina i temperatura. - Str. 747-808
ISBN 978-953-7561-38-3 (24sata). - 978-84-674-6639-3 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 14 : T- Z : Trave, sitovi i šiljevi - Zakon. - Str. 809- 870
ISBN 978-953-7561-39-0 (24sata). - 978-84-674-6640-9 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 15 : Z - Ž : Zamkovi - Životinjsko ponašanje : Podsjetnik. - Str. 871-932
ISBN 978-953-7561-40-6 (24sata). - 978-84-674-6641-6 (Planeta Marketing Institucional)Sv. 16 : Podsjetnik i kazalo. - Str. 933-1010
ISBN 978-953-7561-41-3 (24sata). - 978-84-674-6642-3 (Planeta Marketing Institucional)


Katalog
 • Katalog Knjižnica grada Zagreba
 • Upute
 • Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
Knjižnice
 • Knjižnice na karti
 • Zbirke
 • Digitalizirana zagrebačka baština
 • Hrvatski centar za dječju knjigu
 • Zbirka Zagrabiensia
 • Zbirka Rara
 • Zbirka BDI
Usluge
 • Radno vrijeme
 • Rezervacija
 • Međuknjižnična posudba
 • Postaje bibliobusa
 • Moja iskaznica | Za članove
Izbor kataloga zbirki
 • Skupni katalog KGZ-a
 • Katalog za djecu i mladež
 • Skupni katalog sustava Zaki
Online baze
 • EBSCO
 • IUS-INFO
 • Naxos Music Library
 • Naxos Music Library Jazz
 • Naxos Music Library World
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2019. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.