Hrvatska biblioteka
Nakladnik Zagreb : Tisak i naklada knjižare L. Hartmana (St. Kugli)
Sadrži 2. Šijaci / šaljiva pripoviedka Vil. Korajca [19--?]. . [Knjiga]
4. Avelina Bakranina ljubavne sgode i nesgode : crtice iz života bakarskoga / Josip Krmpotić [1909?]. . [Knjiga]
8. Kod prozora / napisao E. Castelnuovo ; preveo F. Bonetta 1883. . [Knjiga]
9. Ivan Ivanović i Ivan Nikiforović / Nikolaj Vasiljević Gogolj [1909?]. . [Knjiga]
14. Roman siromašna mladića / francezki napisao Octave Feuillet ; preveo Gjuro Gruber 1883. . [Knjiga]
39. Utvara Karla XI. / od Prospera Merimea. Francesco Foscari i njegova obitelj. Susret / od Vsevoloda Garšina [1889?]. . [Knjiga]
40. Dvie šaljive pripoviedke N. A. Lejkina [1890?]. . [Knjiga]
80. Straža na svjetioniku / H. Sienkiewicz. Ne gospodine! / H. Litrow 1906. . [Knjiga]
119. Djački doživljaji ; Čudotvorna slika / Ferdo Becić [1902?]. . [Knjiga]
205. Chopinova predigra / Lav Lavović Tolstoj ; preveo I. L. [19--?]. . [Knjiga]
320. Pustolov : prievod / Maksim Gorkij ; [preveo R. M.] [19--?]. . [Knjiga]
404. U tamnici / Maksim Gorkij [1905?]. . [Knjiga]
450. U tatarskom robstvu : ulomak iz obiteljske kronike Aleksisa Zdanoborskoga / H. Sienkiewicz [1906?]. . [Knjiga]
531. Ne mogu šutiti : (o smaknućima u Rusiji) / Lav Tolstoj [1909?]. . [Knjiga]
616. Pjesme u prozi / J. S. Turgenjev ; s ruskoga preveo E. Matić [1915?]. . [Knjiga]
21-22. Colomba ili Krvna osveta na Korzici / Prosper Merimee [1909?]. . [Knjiga]
28-29. Pokojnica : roman / Octave Feuillet ; preveo Robert Franković [1883?]. . [Knjiga]
37-38. Izgubljen život / D. V. Grigorović ; preveo August Harambašić [1899?]. . [Knjiga]
58-59. Prijateljeva oporuka : roman / Octave Feuillet ; preveo R. Franković [18--?]. . [Knjiga]
321-333. Kraljica Lepa ili Propast kraljeva hrvatske krvi / Evgenij Kumičić [1902?]. . [Knjiga]
384-385. Vukićev most : roman iz kordunaškoga života / Ferdo Becić. 2. izd. 1904. . [Knjiga]
554-557. Hamlet : tragedija u pet činova / W. Shakespeare ; po A. W. Schlegelu preveo A. Harambašić [19--?]. . [Knjiga]
617-619. Pripoviesti / Rikard Jorgovanić [1912?]-____. . [Knjiga]
622-625. Car Sablast : pripovijest iz diobe, kad je Vladislav, sin Zygmuntov, sjedio i kasnije sjedio na prijestolju Rurykovom / napisao Viktor Gomulicki ; preveo August Harambašić 1911. . [Knjiga]
713-714. Sreća : razmatranja o savremenim pitanjima ćudoredja i družtvenosti / L. N. Tolstoj [19--?]. . [Knjiga]
755-761. Sirota : roman iz istarskog života / Evgenij Kumičić (Jenio Sisolski) [1912?]. . [Knjiga]
801-803. Zmaj od Bosne : pripovijest iz novije bosanske povjesti / Josip Eugen Tomić [1910?]. . [Knjiga]
834-837. Atila : historički roman iz dobe seobe naroda : (453. pr. Kr.) / Felix Dahn <19--?>. . [Knjiga]
878-880. Zrakom u Italiju : doživljaji hrvatskoga časnika u neprijateljskoj zemlji [1918?]. . [Knjiga]
886-887. Legende / Selma Lagerloef [1910?]. . [Knjiga]
931-932. Ubojstvo ; Arijadna / A. P. Čehov [19--?]. . [Knjiga]
951-957. Kletva nevjere : izvorni roman u dva diela / Ferdoe Becić. 2. preradjeno izd. [1905?]. . [Knjiga]
966-968. U virovitoj struji : roman / Stanislav Przybyszewski [1919?]. . [Knjiga]
966-968. U valove : roman / Stanislav Prybyszewsky [19--?]. . [Knjiga]
sv. 1. Slava i ljubav / Bogović. [2. izd.] [1910?]. . [Knjiga]
sv. 24. Ideja doktora Oxa ili Čudan prirodni pojav / Jules Verne <1887?>. . [Knjiga]
sv. 33. Muž na lutriju : šaljiva pripoviedka / Friedrich Gerstäcker. [2. izd.] 1908. . [Knjiga]
1054-1057. Legije : roman / Henrik Sienkiewicz [19--?]. . [Knjiga]
1058-1060. Uz put / Stanislav Prybyszewsky [1920?]. . [Knjiga]
sv. 655. Društvena vlast i država / K. Tahtarev [19--?]. . [Knjiga]
br. 26-27. Krvnikovo uže / roman Aleksandra Petrović-Petöfi-a ; [preveo Gavro Grünhut] [1887?]. . [Knjiga]
br. 41-45. Preko mora : pripoviedka / napisao Evgenij Kumičić [1889?]. . [Knjiga]
br. 41-45. Preko mora : pripoviedka / Evgenij Kumičić. [2. izd.] [1904?]. . [Knjiga]
br. 82-84. Otrovana srca : pripoviest / napisao Evgenij Kumičić [1890?]. . [Knjiga]
sv. 1092. Verenički moral / Robert Michels ; dozvolom pisca preveo Slavko M. Kosić [1920?]. . [Knjiga]
br. 105-106. Osveta baruna Trenka : pripoviest [1892?]. . [Knjiga]
br. 114-116. Sudbina izdajice : historička pripoviest / napisao A. Tresić Pavičić (Mosorski Guslar) [1892?]. . [Knjiga]
br. 125-127. Informator / napisao Vjenceslav Novak [1894?]. . [Knjiga]
br. 152-158. Obitelj kapetana Opovića : pripoviest / napisao Juraj Carić [1895?]. . [Knjiga]
br. 169-172. Bunjevačka buna : historična pripovijest / napisao Ivan Devčić [1897?]. . [Knjiga]
br. 276-278. Pad kneza Gregorije Kurjakovića : povjestna pripoviest iz Like / Ivan Devčić [1900?]. . [Knjiga]
br. 363-364. Lopudska sirotica : povjestnička pripoviest iz Dubrovačke okolice / Pierre Lucki 1903. . [Knjiga]
br. 480-484. Pad bana Mladina II. : slika iz hrvatske prošlosti XIV stoljeća / Ivan Devčić [1908?]. . [Knjiga]
br. 657-663. Pripoviesti / Mirko Bogović [1912?]. . [Knjiga]
br. 768-770. Iz umjetničkoga života : pripoviest / Henri Murger [19--?]. . [Knjiga]
br. 777-780. Baruničina ljubav : pripovijest iz Zagorja / Antun Kovačić [19--?]. . [Knjiga]
br. 808-809. Pastorak : pučki igrokaz u 4 čina / Josip Eugen Tomić [1910?]. . [Knjiga]
br. 890-891. Svako djelo dodje na vidjelo : kriminalne pripoviesti / Vivian Grey [19--?]. . [Knjiga]
br. 929-930. Što je upravo ljubav? ; Klaudija Mihajlovna : pripoviesti / I. N. Potapenko. Čudan slučaj : pripoviest umjetnika / Sergej Filipov [19--?]. . [Knjiga]
br. 963-965. Kreutzerova sonata : pripoviest / L. N. Tolstoj ; prevod s ruskoga [1919?]. . [Knjiga]
sv. 11-12. Otelo : sa 8 slika od F. Piloty-a / tragedija u 5 čina Williama Shakespeare-a ; preveo Ivan Trnski 1883. . [Knjiga]
sv. 46-53. Olga i Lina : izvorni roman / napisao Jenio Sisolski (Evgenij Kumičić). 3. izd. [1890?]. . [Knjiga]
sv. 67-69. Tri mučenice : tri izvorne pripoviesti / Evgenij Kumičić [1904?]. . [Knjiga]
br. 1079-1083. Fiškal : roman / Ante Kovačić [1920?]. . [Knjiga]
sv. 87-92. Raja : pripovijest iz nekadašnjeg bosanskoga života / napisao Karlo Antun Bakotić. (2. po izvornom rukopisu priredjeno izd.) 1908. . [Knjiga]
sv. 121-122. Tena : pripoviest / J. Kozarac. [2. izd.] [1903?]. . [Knjiga]
sv. 121-122. Tena : pripoviest / J. Kozarac [1894?]. . [Knjiga]
sv. 225-228. Na solinskih ruševinah : pripoviest iz staro-kršćanske dobe u Solinu / napisao Cherubin Šegvić [1899?]. . [Knjiga]
sv. 234-235. Osamljen stan : kriminalna pripoviest / Woldemar Krban [1901?]. . [Knjiga]
sv. 237-238. Zagonetna smrt : kriminalna pripoviest / Conan Doyle [19--?]. . [Knjiga]
sv. 247-248. Kobna osveta : slika iz ličke prošlosti početkom XVIII vieka / napisao Ivan Devčić [1900?]. . [Knjiga]
sv. 267-269. Mrtvačevo oko : roman iz parižkoga života / Jules Claretie [1900?]. . [Knjiga]
sv. 299-300. Gospodjica s tri steznika : prievod / Paul de Kock [1900?]. . [Knjiga]
sv. 338-340. U godini 2000. : osvrt na godinu 1887. / englezki napisao Edward Bellamy 1903. . [Knjiga]
sv. 345-350. Zvonar Majke Božje Pariške : (Notre-Dame de Paris) / Viktor Hugo ; preveo J. K. [1903?]. . [Knjiga]
sv. 465-466. Znamenovanje ruske revolucije : [put do socijalnog oslobođenja] / Lav Tolstoj [1907?]. . [Knjiga]
sv. 806-807. Barun Franjo Trenk : pučki igrokaz u 4 čina / Josip Franjo Tomić [1910?]. . [Knjiga]
sv. 817-820. Hasanaginica : drama u tri čina / Milan Ogrizović. (3. izd.) [1915?]. . [Knjiga]
sv. 873-874. Tri novele / Gustav Flaubert [19--?]. . [Knjiga]
sv. 896-899. U školi Robinzona / Jules Verne [1907?]. . [Knjiga]
sv. 918-927. Urota Zrinsko-Frankopanska / napisao Evgenij Kumičić [1893?]. . [Knjiga]
sv. 933-934. Blago gospodina Arnea : roman / Selma Lagerlöf [19--?]. . [Knjiga]
sv. 935-950. sv. 1024-1035. sv. 1036-1049. Vojna i mir / roman Lava Nikolajevica Tolstoja ; preveli August Harambašić i M. Lovrenčević. 2. izd. [1919?]. . [Knjiga]
br. 3. Otac i sin : crta iz petnajstog vieka / pripovieda ju D. Demeter 1882. . [Knjiga]
br. 7. Nešto iz lovčevih zapisaka / od Ivana Turgenjeva ; preveo iz ruskoga Bogomir Brleković 1883. . [Knjiga]
br. 15. Crtice iz hrvatskoga života / napisao Josip Draženović 1884. . [Knjiga]
br. 19. Izabrane romance i balade / sabrao i s kratkim predgovorom popratio Jos. Vitanović 1884. . [Knjiga]
br. 20. Undina / pripoviest Frid. bar. de la Motte-Fouque-a ; preveo M. P. 1885. . [Knjiga]
br. 25. Lov na - sjedećke! : iz djačkoga života / saobćio V. Korajac 1887. . [Knjiga]
br. 71. Bjegunac : pripoviedka / napisao Mavro Jokaj ; preveo L. Mirković [1890?]. . [Knjiga]
br. 490. Kavkazki zarobljenici / Xavier de Maistre <1908?>. . [Knjiga]
br. 530. Šilerova Pjesma o zvonu / [preveo Ivan Trnski] [1909?]. . [Knjiga]
knj. 107-109. Mladost - ludost : pripoviest / napisao Evgenij Kumičić [1891?]. . [Knjiga]
knj. 164-166. Pobieljeni grobovi / napisao Evgenij Kumičić [1895?]. . [Knjiga]
knj. 491-495. Posljednji knez otoka Krka : slika iz hrvatske prošlosti XV. vieka / Ivan Devčić - Ličanin [1908?]. . [Knjiga]
knj. 705-706. Veseo momak : seoska povjest / Bjornstjerne Bjornson ; preveo [i predgovor napisao] Milan Grlović [1912?]. . [Knjiga]
knj. 707-712. Kroz more jada : roman iz hrvatske prošlosti : (nastavak romana "Crna kraljica") / Higin Dragošić [1912?]. . [Knjiga]
knj. 828-832. Ljubljanska katastrofa ; Smrt babe Čengićkinje (travestija) ; Zanovietalo ; Medju žabari / Ante Kovačić [1918?]. . [Knjiga]
knj. 1065-1068. Kobne bludnje : roman / G. W. Appleton [19--?]. . [Knjiga]
vol. 110-133. Prokleta kuća : izvorna pripovijest iz krajiškog života / napisao Ferdo Becić. [2. izd.] [1904?]. . [Knjiga]
vol. 162-163. Mletački trgovac : vesela igra u 5 čina / Wiliama Shakespeare-a ; po A. W. Schlägelu [i.e. Schlegelu] preveo August Harambašić [1896?]. . [Knjiga]
br. 4a. Španjolci u Hrvatskoj : historička pripovijedka iz XVI. vieka / Drag. Ferkić [1883?]. . [Knjiga]
knj. 275. Mali roman : prievod iz ruskoga / Vševolod Garšin [19--?]. . [Knjiga]
knj. 432. Noćne sgode i nesgode Harun al Rašida 1906. . [Knjiga]
Jezik hrvatski
Građa Nakladnička cijelinanakladnički niz

HRVATSKA biblioteka. - Zagreb : Tisak i naklada knjižare L. Hartmana (St. Kugli)Zagreb : Tisak i naklada knjižare L. Hartmana (St. Kugli))

Katalog
 • Katalog Knjižnica grada Zagreba
 • Upute
 • Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
Knjižnice
 • Knjižnice na karti
 • Zbirke
 • Digitalizirana zagrebačka baština
 • Hrvatski centar za dječju knjigu
 • Zbirka Zagrabiensia
 • Zbirka Rara
 • Zbirka BDI
Usluge
 • Radno vrijeme
 • Rezervacija
 • Međuknjižnična posudba
 • Postaje bibliobusa
 • Moja iskaznica | Za članove
Izbor kataloga zbirki
 • Skupni katalog KGZ-a
 • Katalog za djecu i mladež
 • Skupni katalog sustava Zaki
Online baze
 • EBSCO
 • IUS-INFO
 • Naxos Music Library
 • Naxos Music Library Jazz
 • Naxos Music Library World
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2019. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.