Digitalizirana zagrebačka baština
Nakladnik Zagreb : Knjižnice grada Zagreba
Kratki sadržaj Digitalizirana zagrebačka baština okuplja na mrežnom mjestu Knjižnica grada Zagreba digitalne reprodukcije vrijedne i rijetke građe koja predstavlja kulturnu i znanstvenu baštinu Zagreba i Hrvatske. Digitalizirane stranice novina i knjiga, fotografije i razglednice, planovi i karte, pozivnice na kulturna i druga događanja, zvučni zapisi i sl. dokumentiraju rast i razvoj hrvatske metropole i neprocjenjiv su izvor za rekonstrukciju pamćenja grada.
Sadrži Iz opusa Franje Serafina Vilhara-Kalskog. [Nakladnički niz]
Iz opusa Dragutina Domjanića. [Nakladnički niz]
Za radnička prava. [Nakladnički niz]
Glasovi Književnog petka. [Nakladnički niz]
Knjige za djecu i mladež. Srce od licitara / Ivana Brlić-Mažuranić ; ilustrovao Ante Kuman. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1942 2018. . [Elektronička građa]
Priznanja zagrebačkih društava. [Nakladnički niz]
Zagreb na pragu modernog doba. [Nakladnički niz]
Izdanja zagrebačkih tiskara 17. i 18. stoljeća. [Nakladnički niz]
Ilirci. [Nakladnički niz]
Knjige. 1. Zagreb i okolica : kažiput za urodjenike i strance : sa 43 slike i 2 nacrta / složio A. Hudovski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1892. 2008.. . [Elektronička građa]
Knjige. 2. V. Rožankowski i Drug : litografički zavod, knjigo i kamenotiskara, tvornica etiketa : 1898-1913. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1913. 2008.. . [Elektronička građa]
Knjige. 3. Slob. i kr. zem. glavni grad Zagreb : od godine 1892. do godine 1902. : sastavljeno po službenim podatcima : s 6 portraita, 8 svietlotisaka, 11 slika i 2 chromoslike. Elektroničko izd. izvornika objavljenog u Zagrebu, Nakl. tiskare C. Albrechta (Jos. Wittaseka). 2008.. . [Elektronička građa]
Knjige. 4. Izabrane pjesme : sa slikom pjesnikovom / August Šenoa ; s uvodom Franje Markovića. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1882. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 5. Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1886. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 6. Pravila obstojećega od godine 1846. sada preustrojenoga zagrebačkoga Družtva čovječnosti : odobrena razpisom visoga c. kr. miestoderštva od 1. prosinca 1856, br. 22552-4168. = Statuten seit dem Jahre 1846 bestehenden, nun reorganisirten Agramer Humanitäts-Vereines : Genehmigt mit dem hohen k. k. Statthalterei-Erlasse vom 1. December 1856, Nr. 22552-4168.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1868. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 7. Imenik prautemeljiteljah, utemeljiteljah i članovah zagrebačkog Družtva čovječnosti = Verzeichniss dre Urgründer, Gründer und Mitglieder des Agramer Humanitäts-Vereines. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1868. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 8. Pavao Skalić : gradjanin zagrebački, učenjak na glasu, svećenik katolički i protestantski, prvi ministar pruski, pustolov smjeli, nazvan Cagliostro XVI. vieka / Ivan Kukuljević Sakcinski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1875. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 9. Slava umjetnosti : scenski prolog u 3 slike : povodom otvoranja novog Hrvatskog zemaljskog kazališta u prisutnosti Njegova Apost. Veličanstva Kralja Franje Josipa I, dne. 14. listopada 1895. / napisao Stjepan Miletić ; glazbu skladao Ivan pl. Zajc. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 10. Slava njima! : dramatska ilustracija Bukovčeve zavjese s prologom u slavu 10-godišnjice otvorenja nove kazališne zgrade i s pjevanjem / složio Milan Ogrizović. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1905. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 11. 50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu : 1852.-1902.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1902. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 12. O evoluciji modernih slobodnih knjižnica predavao 7. prosinca 1907. o otvorenju Knjižnice slob. i kralj. glav. grada Zagreba u Kamenitim vratima / Velimir Deželić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1908. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 13. Spomen-knjiga Hrvatskog zem. kazališta pri otvoranju nove kazališne zgrade / napisao Nikola Andrić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2009. . [Elektronička građa]
Knjige. 14. Szlusba marialzka : toje to Oszem prodekih na oszem szvetkov B. D. Marie : Polek toga Szedem kratkih opomenkov k-vszakomu szvetku B. D. Marie prikladneh. Na szusbu [!] Marie alduvane po jedne oszebuine szlusbenicze J.B.V.P. / Napravlene, i povedane od postuvanoga gozpona Mihalya Simunicha jasprista Gorichkoga, i kanonika Zagrebechkoga. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1697. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 15. Kronika, aliti szpomenek vszega szveta vekov : vu dva dela razredyen, koterih pervi dersi, od pochetka szveta do Kristussevoga narojenya; drugi: od Kristussevoga porojenya do izpunenya letta 1744. / Szlosen, y na szvetlo dan po Paulu Vitezovichu, zlatomu vitezu, y pervomu Horvatszkoga Orszaga Stamparu.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1744. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 16. Skola Kristusseva : kerschanszkoga navuka obilno puna / po p. Juraju Mulih, t.j. missionariussu apostolszkomu na szvetlo posztavlena, ter otczem, materam, mestrom, goszpodarom, mladem lyudem, i vszem kerschanszkem dussam na zvelichenye pripravlena, i vu marlivoszt szerdcheno preporuchena. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1744. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 17. Syntaxis ornata : ad usum Croaticae juventutis accommodata / r.p. Francisci Wagner, Soc. Jesu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1747. 2009. . [Elektronička građa]
Knjige. 18. Betegujuche sivine vrachitel : to jeszt szuprot vszakojachkomu sivinszkomu betegu hasznovita, vnogo puti probuvana, ter isztinszka znaidena vrachtva / iz vszakojachkeh knig zvelikum marlivosztium zebrana, na horvaczki jezik obernyena, ter od jednoga obchinszke vszega orszaga, navlasztito pako sziromahov haszni lyubitela na szvetlo dana. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1772. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 19. Szveti Evangeliumi : na vsze nedelye y szvetke czeloga leta : za potrebnozt szlavne horvatzke Biskupie zagrebechke : z-dvemi pridavkemi na konczu poztavlyenemi. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1778. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige. 20. Pjesme / Dragutin M. Domjanić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1909. 2010.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 20. Pozivnica : Hrv. pjev. družtvo "Kolo" u Zagrebu daje u petak dne 25. veljače 1870. u prostorijah gradjanske strieljane šaljivi koncert sa šaljivom tombolom začinjeno plesnom zabavom / Hrv. pjev. družtvo "Kolo" u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1870. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 21. Kipci i popevke / Dragutin M. Domjanić ; [pjesme Dragutina Domjanića rukom pisala i ukrasila Anka Martinić]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1922. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 22. V suncu i senci / Dragutin M. Domjanić ; [zredila, nakinčila i z rukom na kamen napisala Olga Höcker]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1927. 2010. . [Elektronička građa]
Knjige. 23. Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1933. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 24. Hrvatsko pjevačko družtvo "Kolo" : 1862.-1892. : u Zagrebu tečajem trideset godina : jubilejski spis / po zaključku uprave sastavio Benjamin Zeininger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1892. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 25. Prva izložba dalmatinsko-hrvatsko-slavonska 1864. mjeseca kolovoza, rujna i listopada obdržavana u Zagrebu glavnome gradu Trojedine kraljevine. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1864. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 26. Gospodarsko-šumarska jubilarna izložba hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga družtva u Zagrebu godine 1891. : sa 47 portraita i 22 slike / priredio Janko Ibler. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1892. 2010. . [Elektronička građa]
Knjige. 27. Kr. botanički vrt u Zagrebu / napisao A. Heinz. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1896. 2010. . [Elektronička građa]
Knjige. 28. Spomenica o 25-godišnjem postojanju Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu : [1874-1899] / [Akademički senat]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1900. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 29. Matica hrvatska od godine 1842. do 1892. : spomen knjiga : sa dvanaest slika i jednim snimkom rukopisa / napisali Tade Smičiklas i Franjo Marković. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1892. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 30. Katalog druge Sokolske izložbe u Zagrebu 1911. / [Hrvatski sokolski savez]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1911. god. 2011. . [Elektronička građa]
Knjige. 31. Directorium seu Ordo horas canonicas recitandi, & celebrandi Missam, juxta ritum Breviarij & Missalis Romani : In usum ejusdem Dioeceseos, cum propriis Sanctorum Patronorum festis. Pro anno Domini post bissextilem tertio. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1695. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 32. Veteris & novae geographiae compendiosa congeries. Seu Compendiosa expositio geographica Europae, Asiae, Africae, Americaeque tipo data, dum in almo caesareo Societatis Jesu Gymnasio Zagrabiensi mense Augusto, die Theses ex Universa Philosophia defenderet ... Andreas Svehar Croata Petriniensis / Praeside r.p. Jacobo Peiaczevich e Soc. Jesu aa. ll. & Philosophiae Professore. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1714. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 33. Primoguchi i sardce nadvladajuchi uzroci s-kripostnimih podpomochmah, za lyubiti Gospodina Isukarsta spasitelya nascega sa svim sardcem, sa svom duscom, i sa svom jakostju / najprie u francuski, posli u nimacski jezik na svitlo dati; a sada u illyricski, illiti slavonski prinesceni, i s-razlicsitima naucih, i pripovistma, illiti izgledih uzmloxani, i obilatie istomacseni po Antunu Kanislichu Druxbe Isusove misniku. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1760. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 34. Axdaja sedmoglava bojnim kopjem udarena, i nagargyena; iliti Sablast griha na sedam glavni griha razdilyenoga oshtrom istinom pokarana, i prikorena. A drugacsie: Ukor malovridnosti csovicsanski postavlyen u jednu knyixicu / koju sabra, slicsnoricsno izpisa, i na svitlo dade Vid Dossen Dalmatin od mora Velebitskoga, slavnoga biskupata zagrebskoga misnik, xupe dubovicske u viteshkoj slavonskoj brodskoj dushevni upravitely, i pastir. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1768. 2010.. . [Elektronička građa]
Knjige. 35. Priprava k nauci o glasbenoj harmoniji : za učiteljske škole / sastavio Vjenceslav Novak. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1889. 2010. . [Elektronička građa]
Knjige. 36. De nominum declinationibus, verborum, praeteritis, et supinis : syntaxi anteriore sine appendicibus : pro secunda classe principiorum, seu infima grammaticae : adjuncto Cornelio Nepote, & brevioribus epistolis M. Tullii Ciceronis / Emmanualis Alvari e societate Jesu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1772. 2011.. . [Elektronička građa]
Knjige. 37. Hisna knisicza : vu koje vszakojachka vrachtva tuliko duhovna, kuliko szvetzka domacha zadersavajusze, oszebujno, kak jeden hisni gozpodin proti Bogu, y blisnyemu szvojemu, proti szebe szamomu: y kak tulikajsse vu szvojeh poszluvanyeh morasze ponassaty. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1797. 2011.. . [Elektronička građa]
Knjige. 38. Fructus auctumnales in iugis Parnassi Pannonii maximam partem lecti Latia et Illyrica cheli decori / vate Math. Petro Katanchich Panonnio in Archigymn. Zagrab. schol. hum. professore. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1794. 2011. . [Elektronička građa]
Knjige. 39. Od naszleduvanya Kristussevoga : knige chetiri / iz diachkoga na horvatszki jezik po sztanovitem redovniku reda szvetoga Paula pervoga puschenika negda obernyene. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1760. 2011. . [Elektronička građa]
Knjige. 40. Spomen spis I. hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 2.- 3. rujna 1906 / [uredio Franjo Bučar]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1906. 2011. . [Elektronička građa]
Knjige. 41. Prvi hrvatski svesokolski slet u Zagrebu : dana 1., 2., 3. i 4. rujna god. 1906. / priredjuje ga Savez hrvatskih sokolskih društava ; [uredio Lav Mazzura]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1906. 2011.. . [Elektronička građa]
Knjige. 42. Spomenspis II. hrvatskog svesokolskog sleta : 12.-16. kolovoza 1911. u Zagrebu / uredio Dragan Janeček. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1911. 2011. . [Elektronička građa]
Knjige. 43. II. hrvatski svesokolski slet u Zagrebu : [razpored] / priredjuju ga dana 12.-16. kolovoza 1911. pod pokroviteljstvom slobodnog i kraljevskog grada Zagreba Hrvatski sokolski savez ; uredio Dragan Janeček. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1911. 2011. . [Elektronička građa]
Knjige. 44. Brevis notitia schismatis Graeci, et controversiarum orientalium, in quaestiones didacticas, chronologico-historicas, et dogmaticas digesta / a p. Joan. Bapt. Simunics e Soc. Jesu. ; [Assertiones theologicas De sacramenti poenitentiae, extremae unctionis, ordinis, & matrimonii, in ... S.J. Academia Zagrabiensi publice propugnaret ... Andreas Novoszel Croata Ivanicsensis, ss. theologiae in tertium annum auditor,... ex praelectionibus r.p. Casimiri Bedekovics ...]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1763. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 45. Hrana duhovna ovchicz kerschanzkeh aliti prodeke zverhu nedely od perve Adventa, do perve po Duhovom: z-prilosenemi nekoiemi zoszebnemi za oszebuineh vremen potreboche; kakti vu vremenu jubileumzkoga proschenia, poszvetil czirkveneh, nad novomesniki, y vu koiehgod obchinzkeh potrebochah oszebuinum marlivoztium ukup szlosene, y na szvetlo dane / po p. Stefanu od Zagreba concionatoru capucinu = Pabulum spirituale ovium Christianarum seu Conciones super dominicas a prima Adventus, usque ad primam post pentecostes: cum adjunctis quibusdam divertis, pro particularium temporum oportunitatibus; veluti indulgentiarum, dedicationum, primitiarum, ac quarumcumque publicarum necessitatum, peculiari studio compositae, ac in lucem datae / a r. p. Stephano Zagrabiensi concionatore capucino. Elektroničko izd. 4. sv. djela Pabulum spirituale ovium Christianarum, objavljenog 1727. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 46. Artis heraldicae notitia brevis : cui privata institutione in Seminario Zagrabiensi s. Josephi operam dedit, etb ex qua vertente anno scholastico publice respondit / probus, ac ingenuus adolescens Joannes Worsich Styrus Luttenbergensis, rhetoricae auditor, ejusdem seminarii alumnus, musicus. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1772. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 47. Pet kamenov preche Davidove / sztolnacheni po pet prodechtvih od vnogo postovanoga patra Antona Vieira iz Tovarustva Jesussevoga ; szada pak iz latinszkoga na horvaczki jezik prenesseni, y na obchinszku koriszt stampati vuchinyeni po ... Juraju Reessu sztolne czirkve zagrebechke kanovniku sztareissem, y kustossu, kakti niih excellenczie goszpodina biskupa vu duhovnih dugovanyih vikariussu, B. D. Marie od Bellesztene oppatu. Pridajesze na konczu isztoga prodekatora prodechtvo od obchinszkoga szuda.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1764. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 48. Ljetopis Društva hrvatskih književnika u Zagrebu : za godine 1900-1903 : sa 7 slika / uredio i izdao Odbor Društva. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1903. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 49. Pravila Društva hrvatskih književnika. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1900. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 50. Poslovnik Društva hrvatskih književnika. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1900. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 51. Spomenica na svetčano otvaranje Kralj. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, prvoga Hrvatskoga, dana 19. listopada 1874.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1875. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 52. I. obća hrvatska učiteljska skupština u Zagrebu 23., 24. i 25. kolovoza 1871.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1871. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 53. Kaptolska glavna učiona ili Nova bitka varošanah i kaptolacah u Zagrebu / napisa Gj. Stj. Deželić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1870. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 54. Izvještaj tečaja za učitelje gimnastike u Zagrebu : (od 1. listopada 1894. do 1. travnja 1896.) / sastavio Franjo Bučar. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1896. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 55. Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1908. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 56. Uspomena Hrv. automobilsk. kluba u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1908. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige. 57. Szlavoglaszje iz Zagorja ... goszpodinu Stefanu Osegovichu od Barlabassevca : vu orszachkom zjedinjenih treh Kraljeztv Zbora v Zagrebu 24 rosnjaka 1832 zebranomu / vu narodni peszmici zpevah Ljudevit Gay, Viszokoga Ztola Banzkoga priszesni bilesnik. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1832. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 58. Kosenke ilirske / Ljudevit Gay. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1835. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 59. Glogovkinje horvatske. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1835. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 61. Prigodom povratka iz Dalmacie dru. Ljudevitu Gaju u ime iskrenih narodnosti ilirske i njegovih prijateljah / čestituje Pavao Stoós. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1841. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 62. Pěsmarica : sbirka I: pěsme domorodne / izdane po D.R. i L.V.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1842. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 63. Iskra : zabavni sastavci od više domorodnih spisateljah. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1846. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 64. Gimnastika i igre u pučkoj školi / priredili Franjo Bučar i Viktor Rudolf. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1909. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 65. Iz njemačkoga Zagreba : prinos kulturnoj povijesti Hrvata / napisao Velimir Deželić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1901. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 66. Izvješće o postanku vatrogasnoga družtva u Zagrebu / [Gj. Deželić]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1870. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 67. O pristojnom vladanju u svim životnim prilikama : rukovođ za općenje u obitelji, u društvu i u javnom života / sastavila Marija Jambrišak. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1896. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 68. Geografsko-statistički nacrt Austrijsko-ugarske monarhije / napisao Petar Matković. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1874. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige. 69. Slovo na čast spomen-svečanosti Gutenberga i petogodišnjice Tipografičkoga družtva slavljene dne 27. lipnja god. 1875. u Zagrebu / prosborio ga Dragutin Lihl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1875. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 70. Pravila družtva "Hrvatska mensa academica u Zagrebu". Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1898. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 71. Pravila Gospojinskog kluba u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1901. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 72. Hartmanov sveobći popis stanova sa podpunim adresarom oblasti, ureda, obrtnika i trgovaca kralj. slobodnoga i glavnoga grada Zagreba : prvi tečaj sa slikom gradonačelnika i tlorisom gradskim = Hartman's allgemeiner Wohnungsanzeiger nebst vollständigem Behörden-, Handels-, und Gewerbe- Adressbuch der köngl. frei- u. Landeshauptstadt Agrem : erster Jahrgang mit dem portrait des Bürgermeisters der Stadt und einem Stadtplane : 1902 / [urednik Emil Jahnz]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1902. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 73. Spomenica na sveučilišne svečanosti dne 18., 19. i 20. svibnja 1907. : proslava uspostave nove sveučilišne zastave, 35-godišnjice "Hrvatskog akadem. potpornog društva" i otkrića Strossmayerovog poprsja u sveučilištnoj auli / po nalogu odbora sabrao i napisao Julio Kralj. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1907. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 74. 25-godišnji rad Zanatlijskog i pomoćničkog društva u Zagrebu : 1886.-1911. / priredio Dragutin Fanjak. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1911. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 75. Zagrebačka gradska općina i njezin odnošaj prema Zagrebačkom električnom tramvaju dioničarskom društvu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1915. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 76. Zagreb. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1911. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 77. Smilje i kovilje / od Mirka Bogovića. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1847. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 78. Juran i Sofia ili Turci kod Siska, junačka igra u trih činih / spisao Ivan Kukuljević Sakcinski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1839. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 79. Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1845. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 80. Slavjanke : sa historičkimi primetbami / od Xa. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1848. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 81. Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 82. Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.) / od Dragutina Rakovca. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1842. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 83. Zvekan opet na svietu / od Grabanciaša djaka. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1844. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 84. Glasi iz dubrave Žeravinske : povjestice / od Stanka Vraza. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1841. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige. 85. O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1902. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 86. Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1896. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 87. Katalog obrtno-industrijskih izložaba Trgovačko-obrtnog muzeja u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1904. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 88. Javna bolnica na Jelačićevu trgu u Zagrebu / izvješće na Gradsko poglavarstvo Šime Mazzure od 5. travnja 1891. br. 10367, s prilozima. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1909. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 89. Pravila Hrv. literarnog sveučilištnog družtva Zastave na Kr. hrv. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1891. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 90. Pravila Hrv. sveučilišnog kluba "Academia" u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1904. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 91. Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1892. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 92. Ugodne pripověsti / pridělane iz italianskoga u ilirski jezik po Antunu Russi. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1838. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 93. Slava lěpote : uspomenica za godinu 1843. : [domorodkinjam od Gradjanskoga strělačkoga družtva na svom balu 23. veljače 1843 obdaržanom posvetjena]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1843. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 94. Šta naměravaju Iliri?. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1844. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 95. Pripověsti od Mirka Bogovića. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1859. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige. 96. Kritična razmatranja / napisao Iso Kršnjavi. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1899. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 97. Najveći i najpotpuniji babilonski sanovnik : planetar i lutrijaš s kartama za gatanje : sastavljen po najstarijim kaldejskim, perzijskim i grčkim rukopisima, kao i po iskusnim usmenim predajama : ilustriran sa 164 slike u tekstu, te 540 lutrijskih sličica i s 32 karte za gatanje. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1902. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 98. Za spomenar : mudre izreke iz naše književnosti / pribrala Marija Kumičić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1896 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 99. Popis naklade Sveučilištne knjižare Franje Župana (Albrechta i Fiedlera) u Zagrebu = Verlags-Catalog von Franz Suppan's Universitats- Buchhandlung (Albrecht & Fiedler) in Agram. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1879. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 100. Pučke knjižnice, njihovo osnivanje i uređenje : uz pravila i popis knjiga / priredio Franjo Andres. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1897. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 101. Popis knjiga učeničke knjižnice kr. vel. gornjograd. gimnazije zagrebačke : s uputom u čitanje i knjižničkim pravilima. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1897. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 102. Knjiga i narod : prvo javno pučko predavanje hrvatskih sveučilišnih gradjana Zagoraca u mjestima, gdje su osnovane prve pučke knjižnice i to: Krapini, Gjurmancu, Jesenju, Konobi-Petrovskom, Radoboju, Sv. Križ Začretju i Zaboku / priredio Stjepan Ortner. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1903. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 103. Organizacija Radničke komore za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1927. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 104. Važnost i značenje radničkih udruženja / Vilim Bukšeg. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1908. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 105. Zašto se borimo za kraće radno vrijeme? : jedan zadatak radničkih strukovnih organizacija / obradio V. Bukšeg. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1911. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 106. Izvještaj o radničkom strukovnom pokretu u Hrvatskoj i Slavoniji od godine 1911.-1913. / obradio Vilim Bukšeg. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1914. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 107. Politički položaj i socijalna demokracija : (misli o socijalnoj taktici) / Božidar Adžija. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1920. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 108. Kapitalizam i socijalizam / Božidar Adžija. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1920. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 109. Međunarodna organizacija rada : (predavanje održano u Udruženju za promicanje ciljeva Društva naroda) / Božidar Adžija. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1926. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 110. Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji : od prvih početaka do ukidanja ovih pokrajina 1922. godine / Vitomir Korać. Elektroničko izd. izvornika objavljenog u 3 sv. od 1929. do 1933. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 111. U obranu časti našeg saveza / izvješće V. Haramina na sjednici Središnjeg upravnog odbora Općeg radničkog saveza Jugoslavije održanog 12. februara 1933. u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1933. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 112. Četrdeset godina radničkoga osiguranja u gradu Zagrebu : 1893-1933 / Ante Mudrinić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1933. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 113. Izborni red za izbor članova Radničke komore u Zagrebu. Elektroničko izd.izvornika objavljenog 1933. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige. 114. Povijest banske palače / Rudolf Horvat. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1916 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 115. Izvješće o milenijskoj izložbi kraljevine Ugarske i kod te prigode sudjelujuće Bosne i Hercegovine te kraljevine Hrvatske i Slavonije god. 1896. / položeno po Milanu Krešiću. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1897 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 116. Izvješće o posjetu pet izložba obdržavanih u god. 1889. / položeno vis. kralj. zemaljskoj vladi i trgovačko-obrtničkoj komori u Zagrebu po Milanu Krešiću. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1890 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 117. Braća hrvatskog zmaja : osvrt na društveni rad, čitan u glavnoj skupštini dne 26. travnja 1914 / Svetoslav pl. Gaj. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1914 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 118. Životopis dra. Velimira Deželića / Rudolf Horvat. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1914. 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 119. Prvostolna crkva zagrebačka. : opisana s gledišta povjestnice, umjetnosti i starinah / od Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1856 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 120. Tisućnica slovjenskih apostolah sv. Cirila i Metoda. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1863 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 121. Otac i sin : crta iz petnajstog vieka / pripovieda ju D. Demeter. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1882 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 122. Teuta : tragedija u pet čina ; Grobničko polje : pjesan / Dimitrija Demeter ; uvodom popratili Vlad. Mažuranić i Fr. Marković. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1891 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 123. Smiljana : opera u dva čina / spjevao Milan Kreković ; (djelomice na osnovi Tomićeva "Pastorka") ; glazbotvorio F. S. Vilhar. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1897 2017. . [Elektronička građa]
Knjige. 125. Slava preporoditeljem / nacrt Nikole Mašića. Elektroničko izdanje izvornika objavljenog 1885 2018. . [Elektronička građa]
Knjige. 126. Kako se biraju radnički i nameštenički poverenici? : tehničke upute za sprovođenje izbora poverenika. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1929 2018. . [Elektronička građa]
Knjige. 128. Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / napisao August Šenoa. Elektroničko izdanje izvornika objavljenog 1878 2018. . [Elektronička građa]
Knjige. 130. Seljačka buna : historična pripoviest XVI. vieka / napisao August Šenoa. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1878 2018. . [Elektronička građa]
Knjige. 131. Zlatarovo zlato : roman iz prošlosti zagrebačke / napisao ga August Šenoa. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1872 2018. . [Elektronička građa]
Knjige. 132. Razvrgnute zaruke : slike i dojmovi iz pomirbe i posljednjega rata s Magjarima u zajedničkom saboru u Budimpešti : prijateljstvo, sporovi, borba i prelom / napisala M. Jurić-Zagorka. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1907 2018. . [Elektronička građa]
Knjige. 133. Roblje. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1899 2018. . [Elektronička građa]
Knjige. 134. Vladko Šaretić : izvorna pripoviest iz zagrebačkoga života / napisala Zagorka. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1903 2018. . [Elektronička građa]
Knjige. 135. Slike : (pjesme 1912.) / Ivana Brlić Mažuranić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1912 2018. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 1. Škola i praznici : male pripovijetke i pjesme iz dječjeg života : (sa 7 slika) / napisala Ivana Brlić-Mažuranić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1905. 2008. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 2. Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1903. 2008.. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 3. Čudnovate zgode šegrta Hlapića : pripovijest za djecu / napisala Ivana Brlić-Mažuranić ; sa slikama Naste Šenoa-Rojc. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1913. 2008. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 4. Dobroslavke : narodne pripovijesti hrvatskoj mladeži / pribrao i priredio Franjo Bartuš. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1897. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 5. Iz sunčanih dana / napisala Milka Pogačić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog u 2 sv. 1906. 2009.. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 6. Iz domovine i dalekih strana / Milka Pogačić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1907. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 7. Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1905. 2012. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 8. Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1910. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 9. Izabrane pjesme za mladež : (1880-1896) / Josip Milaković. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1896. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 10. Izabrane pjesme Petra Preradovića / dozvolom pokojnikove obitelji odabrao pjesme i životopis priredio Franjo Bartuš. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1896. 2013. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 11. Mali hrvatski deklamator : sbirka pjesama za mladež / sastavio i s uvodom o deklamaciji popratio Josip Milaković. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1885. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 12. Sabrane pripovijetke i pjesme za mladež / Marija Tomšić - Im. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1909. 2014. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 13. Priče iz davnine / Ivana Brlić Mažuranić ; [ilustrovao Petar Orlić]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1916. 2015. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 14. Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1894. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 15. Ljudevita Tomšića Izabrane izvorne pripovijesti hrvatskoj mladeži. Elektroničko izd. izvornika objavljenog u 2 sv. 1883. 2016. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 16. Mala zvernica za zabavu i pouku mladeži : s bojadisanim prema naravi nacertanimi slikami važnijim sisarah i dodanim tumačenjem = Die kleine Menagerie zur Unterhaltung und Belehrung für die Jugend : mit naturgetreu colorirten Abbildungen der merkwürdigsten Säugethiere, und einem erläuternden Texte. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1864 2017. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 17. Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1905 2017. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 18. Potočnice : zabavno-poučne pjesme i pripovijetke mladeži našoj / napisao Jos. Ljud. Varjačić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1877 2017. . [Elektronička građa]
Knjige za djecu i mladež. 20. Moja najmilija slikovnica : pjesmice / napisao Stjepan Širola. Elektroničko izdanje izvornika objavljenog oko 1900 2018. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 1. Baron Trenck : (der Pandur) : Operette in 3 Akten / Musik von Felix Albini ; [libretto] A. M. Willner und R. Bodanzky ; preveo M. S.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1908. 2008. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 2. Na Plitvička jezera! : balet u 2 slike : po ideji dra. Stj. pl Miletića = Aux lacs de Plitvice! : ballet en 2 tableaux : apres une idee de M. le doct. Et. de Miletić = An die Plitvicer Seen! : Bellet in 2 Bildern : nach einer Idee des Dr. Stephan von Miletić / sastavio i uglazbio Felix Albini. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1898. 2008. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 3. Kolo : sbirka izabranih hrvatsko-slovenskih mužkih sborova : [hrvatska pjesmarica] / uredio Nikola Faller. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1894. 2008.. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 4. Prva hrvatska uputa u glasoviranje : za djecu i odrasle samouke / sastavio Fr. Š. Kuhač. Elektroničko izd. izvornika objavljenog u 2 sv. 1896.-1897. 2008.. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 5. Porin ili Oslobodjenje Hrvata ispod franačkog jarma : junačka opera u 5 čina / uglazbio Vatroslav Lisinski ; [libreto] dr. Dimitrije Demeter ; glasovirsku udesbu složio Srećko Albini. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1901. 2008. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 6. Pjevanka : za djecu pučkih škola / sastavio Vilko Novak ... [et al.]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1904. 2008.. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 7. Zajc-album : hrvatske skladbe za glasovir. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1890. 2008.. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 8. Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1891. 2009.. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 9. Starčevićeva himna : op. 189 / uglasbio F. S. Vilhar ; spjevao dr. August Harambašić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2009. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 10. Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr. Š. Kuhač. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1885. 2009.. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 11. Poputnica Jelačića bana : u proslavu stogodišnjice rodjenja bana Josipa grofa Jelačića izdala Knjižara Dioničke tiskare. / skladana 1848 od nepoznatog skladatelja.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1901. 2009.. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 12. Starohrvatske crkvene popijevke / ukajdio ih, harmonizovao i tekstove im priudesio Vjenceslav Novak. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1891. 2010.. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 13. Južno-slovjenske narodne popievke = (chansons nationaux des slaves de sud.) / većim ih dielom po narodu sam sakupio, ukajdio, glasovirsku pratnju udesio te izvorni tekst pridodao Fr. Š. Kuhač. Elektroničko izd. izvornika objavljenog u 5 sv. (1. sv. 1878.; 2. sv. 1879; 3. sv. 1880.; 4. sv. 1881.; 5. sv. 1941.) 2010. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 14. Četiri hrvatske pjesme : dj. 37 / uglasbio za jedan glas, uz pratnju glasovira Ante Stöhr. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1903. 2012. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 15. Album hrvatskih pjesama : sbirka hrvatskih popjevaka = Album des melodies croates : collection des chansons croates / za glasovir priredio i svojim učenikom za naukovnu porabu sastavio Ante Stöhr. Elektroničko izd. 1. i 3 sv. izvornika objavljenog oko 1910. 2012. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 16. Zagrebački album plesova : za glasovir. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1893. 2013. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 17. Kitice cerkvenih pěsamah s napěvi / za razne prigode sastavio Pavao Stoos. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1858. 2013. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 18. Vienac pučkih jugoslavenskih melodija : op. 681 : Elektronička građa / udesio za glasovir Ivan pl. Zajc. Elektroničko izdanje izvornika objavljenog oko 1890. 2014. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 19. Vienac hrvatskih pjesama : sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka : za glasovir dvoručno i s riečima / udesio Franjo Jilek. Elektroničko izdanje izvornika objavljenog 1894. 2014. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 20. Balkanska vila : sbirka fantazija na osnovu hrvatskih, slovenskih, srbskih i bugarskih pučkih popjevaka : prvi svezak / glasbotvorio F. S. Vilhar-Kalski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1906. 2014. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 21. Nikola Šubić Zrinjski : glasbena tragedija u 3 čina (8 slika) : op. 403 / glasbotvorio Ivan pl. Zajc ; po drami Teodora Körnera napisao Hugo Badalić ; priređeno po sladatelju za glasovir ujedno s pjevanjem i sa hrvatskim i talijanskim tekstom. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1884. 2014. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 22. Hrvatska pjesmarica : sbirka popjevaka za skupno pjevanje / [priredio] Vjekoslav Klaić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1893 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 23. Balade / glasbotvorio F. S. Vilhar-Kalski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1909 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 24. Bog i Hrvati : op.169 / glasbotvorio F. S. Vilhar ; spjevao August Harambašić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 25. Crkvena pjesmarica za muška srednja učilišta i druge crkvene zborove / napisao F. S. Vilhar-Kalski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1911 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 26. Hrvatska lira : sbirka popievaka u narodnom duhu : četvrta knjiga sabranih glasbotvorina / glasbotvorio F.S.Vilhar. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1900 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 27. Jugoslavenska sonata : za glasovir glazbotvorin : op. 315 / F. S. Vilhar Kalski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1920 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 28. Nove Djulabije : prvi svezak / Vilhar. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1889 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 29. Potočnice : sbirka mješovitih sborova : svezak I. / glasbotvorio F. S. Vilhar. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1903 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 30. Ružmarinke : sbirka odabranih melodija hrvatskoj i slovenskoj mladeži : za glasovir u lahkoj udesbi / priredio F.S. Vilhar. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1893 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 31. Skladbe : druga knjiga / složio F. S. Vilhar. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1890 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 32. Smiljana : opera u četiri čina / u duhu hrvatske narodne glazbe glazbotvorio F. S. Vilhar ; spjevao Milan Kreković ; na njemački prevela Lujza pl. Martini. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1898. 2017. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 33. Hrvatske svjetovne pjesme : za učiteljstvo i mladež pučkih škola / sabrao Antun Delak. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1907 2018. . [Elektronička građa]
Notni zapisi. 34. Pjesmarica za pučke škole u Hrvatskoj i Slavoniji. Elektroničko izdanje izvornika objavljenog 1909 2018. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 1. Uspomena na Zagreb / [fotografije] L. Švoiser, [oprema uveza] E. Mučnjak. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1864. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 2. Pozdrav iz Zagreba : Mesnička ulica i Pongračeva kuća. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1898. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 3. Zagreb (Croatie) : Strosmajerovo šetalište - Promenade Strosmajer. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1893. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 4. Zagreb, Prvostolna crkva. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1901. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 5. Zagreb : Zrinjski trg - La place de Zrinji. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1907. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 6. Zagreb : dio Zrinjevca = Agram : partie inferieure de la place Zrini / Po fotogr. atel. Mosinger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1900. 2008. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 7. Zagreb : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1902. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 8. Pozdrav iz Zagreba = Gruss aus Agram : Franz Josef Universität. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1894. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 9. Zagreb : Akademija. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1908. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 10. Zagreb (Agram) : Akademički trg. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1911. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 11. Zagreb (Croatie) : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1911. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 12. Zagreb - Agram (Croatie) : Trg Franje Josipa - Place Francois Joseph. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1900. 2008. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 13. Zagreb : Umjetnički pavillon. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1903. 2008. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 14. Umjetnički paviljon : Prva Hrvatska filatelistička izložba = Pavillon des arts (Pavillon de l'exposition) : 1e Exposition philatelique croate : 1.-8.IX.1907. a Zagreb (Croatie). Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1907. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 15. Zagreb (Croatie) : Trg Franje Josipa i umjetnički paviljon. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1908. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 16. Zagreb (Croatie) : Državni kolodvor - Gare de l'Etat. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1907. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 17. Zagreb, Državni Kolodvor = Agram, La gare de l'etat. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1906. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 18. Zagreb (Croatie) : Botanički vrt - Jardin des plantes / R. Mosinger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1905. 2008. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 19. Zagreb : Kr. sveučilištna knjižnica. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1913. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 20. Zagreb : Starčevićev dom. Elektroničko izd. izvornika objevljenog oko 1907. 2008. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 21. Uspomena na proslavu 40-godišnjice "Kola" u Zagrebu : zgrada "Kola" : dvorana "Kola" / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1902. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 22. Zagreb (Croatie) : Trgovačko-obrtnička komora i njen trgovačko-obrtni muzej = Chambre de Commerce et d'Industrie avec son Musee Commercial et Industriel / R. Mosinger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1904. 2008. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 23. Zagreb - Agram : Realna gimnazija - Realgymnasium. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1902. 2008. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 24. Pozdrav iz Zagreba : Kr. obrtna škola. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1898. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 25. Zagreb (Croatie) : Hrv. zemalj. kazalište = Theatre national croate / R. M.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1907. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 26. Pozdrav iz Kavane Bauer u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1900. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 27. Pozdrav iz Zagreba : Josipovac. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1900. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 28. Agram : Maksimir. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1908. 2008.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 29. Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba u Zagrebu : 1891 : [foto album] / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1891. 2009.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 30. Jubilarna gospodarska šumarska izložba u Zagrebu : 1891 : [foto-album] / Hinko Krapek. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1891. 2009. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 31. Spomenik banu Josipu Jelačiću : Trg bana Jelačića / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1891. 2009.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 32. Spomenik Andriji Kačiću Miošiću : Mesnička ulica / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2009. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 33. Spomenik Petru Preradoviću / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2009.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 34. Zagreb : panorama / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2009. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 35. Restauracija "Josipovac" / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2009.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 36. Glavni kolodvor / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1893. 2009.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 37. Akademički trg / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1893. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 38. Hrvatski školski muzej / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1893. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 39. Botanički vrt - most preko jezera / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 40. Mirogoj - Arkade / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 41. Spomenik svetom Jurju / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1893. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 42. Starčevićev dom / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 43. Trg Josipa Jurja Strossmayera / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1893. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 44. Trg Josipa Jurja Strossmayera / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 45. Trg Nikole Šubića Zrinskog / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 46. Zagrebačka katedrala pod skelama / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 47. Prvostolna crkva zagrebačka / Atelier Mosinger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1902. 2010.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 48. II. hrvatski svesokolski slet u Zagrebu 1911. / V. Rožankowski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1911. 2011. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 49. II. hrv. svesokolski slet Zagreb 1911. / Klišeji i tisak Dioničke tiskare u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1911. 2011. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 50. II. hrvatski svesokolski slet u Zagrebu 1911. / V. Rožankowski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1911. 2011. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 51. Utemeljitelji hrvatskog sokolstva : Franjo Hochmann : Dr. Josip Fon / R. Mosinger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1903. 2011.. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 52. Velika sokolska zabava "Zagrebački zbor" : grupa sokolica i sokola / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1909. 2011. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 53. Osnova za sgradjenje pješačke vojarne u Zagrebu = Entwurf für die in Agram zu erbauende Infanterie-Kasernen / izradjena po Franji Gruberu, Dragutinu Völckneru. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1881. u 2 sv. 2011. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 54. Portret mladića / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1887. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 55. Portret žene s djevojčicom / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelier] G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog 1890. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 56. Portret obitelji / G. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1878. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 57. Portret djevojčice u tamnoj haljinici / [Gjuro Varga] / [izradio fotografski atelier] G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1887. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 58. Portret dvoje djece / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1880. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 59. Portret dvoje djece / G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1893. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 60. Portret djeteta u bijeloj haljinici i tamnim čizmicama / Artistički zavod Mosinger. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1898. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 61. Portret djeteta sa slamnatim šeširom / Mosinger ; [izradio] Artistički zavod Mosinger. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1902. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 62. Portret djeteta u naslonjaču / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1883. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 63. Portret djeteta s rukom oslonjenom na naslon / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1874. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 64. Portret muškarca s dječakom u bijelim hlačama / Herman Fickert ; [izradila] Poslovnica svetlo slikah Herrmana Fikerta u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1875. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 65. Portret djevojčice i dječaka / Herrman Fickert. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1875. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 66. Portret djevojčice i dječaka / Atelier Rembrandt. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1900. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 67. Skupni portret trojice muškaraca i dvoje djece / G. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1880. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 68. Portret dviju djevojčica u bijelim haljinicama / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1890. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 69. Portret djevojčice sa cvjetnim vjenčićem / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1890. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 70. Portret žene s dječakom / G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog 1895. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 71. Portret djevojčice s plavim uvojcima / G.&I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1895. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 72. Ernest Miler u mladićkoj dobi / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1890. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 73. Četiri dječaka : skupni portret / G .& I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1901. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 74. Portret obitelji s djevojčicom / G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1898. god. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 75. Portret dviju djevojčica / [Gjuro Varga] ; [izradio atelier] G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1890. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 76. Portret dječaka u bijelom odijelu / G. & I.Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1895. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 77. Portret djevojčice s bijelom kapom / G. & I.Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1895. god. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 78. Portret žene u tamnoj haljini s dva dječaka / Weinberg ; [izradio] Atelier M. Weinberg. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1900. god. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 79. Portret mlade osobe u tamnom kostimu / A. Brauner ; [izradio] A. Brauner - fotografički artistički atelier za modernu fotografiju. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1910. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 80. Portret djevojčice u haljini za krizmu i žene sa šeširom s cvijećem na obodu / Atelier Rechnitzer. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1913. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 81. Portret djevojčice u plisiranoj haljinici / S. Weinrich. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1918. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 82. Portret dame s dvjema djevojčicama / M. Merćep ; [izradio] Atelie M. Merćep. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1910. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 83. Portret obitelji s djevojčicom u sredini / Mosinger & Breyer. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1895. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 84. Portret djevojčice u bijeloj haljinici / Mosinger / [izradio] Artistički zavod Mosinger. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1900. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 85. Portret plavokose djevojčice / Mosinger ; [izradio] Artistički zavod Mosinger. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1907. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 86. Skupni portret dviju obitelji / Mosinger ; [izradio] Artistički zavod Mosinger. Elektroničko izd. izvornika izrađenog 1909. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 87. Skupni portret šest ženskih osoba / Hippolgt Lafranchini. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1895. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 88. Učenice Tkalačke škole u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1888. 2012. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 89. Der Humanitäts-Verein in Agram ... / [ilustrator] F. Kollařz. Elektroničko izd. izvornika izdanog 1858. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 90. Upravljajući odbor Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva u Zagrebu ... : [povelja]. Elektroničko izd. izvornika izdanog 1917. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 91. Hrvatsko obrtno-radničko pjevačko društvo "Sloboda" u Zagrebu : Elektronička građa : [povelja]. Elektroničko izd. izvornika izdanog 1919. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 92. Pjevačko društvo "Bratstvo" : [povelja]. Elektroničko izd. izvornika izdanog 1925. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 93. Hrvatsko obrtničko pjevačko društvo Jug : [povelja] ; [ilustrator] V. Kirin. Elektroničko izd. izvornika izdanog 1929. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 94. Društvo prijatelja gradskog zoološkog vrta u Zagrebu : [povelja]. Elektroničko izd. izvornika izdanog 1929. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 95. Željezničarsko pjevačko društvo "Sava" : [povelja]. Elektroničko izd. izvornika izdanog 1939. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 96. Diploma za gosp. Vilko Žiljak / Prvo hrvatsko pjevačko družtvo "Radić" u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika izdanog 1940. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 97. Diploma za člana utemeljitelja / Hrvatsko glazbeno i pjevačko društvo "Harambašić". Elektroničko izd. izvornika izdanog 1942. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 98. Hrvatsko pjevačko društvo „Jablan“ u Zagrebu izdaje diplomu svome članu utemeljitelju Adolfu Urbić / Hrvatsko pjevačko društvo "Jablan". Elektroničko izd. izvornika izdanog 1943. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 99. Povelja Prvog hrvatskog gradjevnog i obrtničkog društva za potporu bolestnih i nemoćnih članova. Elektroničko izd. izvornika izdanog 1921. 2013. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 100. Pozdrav iz Zagreba / R. Mosinger, Zagreb. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1906. 2014. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 101. Portret mlade žene u bijeloj haljini / Ivan Standl. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1875. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 102. Portret muškarca u uniformi / Fotograf. art. Atelier J. F. Fiedler. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1893. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 103. Ljubomir : portret / G. u. I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1903. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 104. Portret Ane Dasch / Otto Dasch. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1879. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 105. Portret Ivana Kukuljevića Sakcinskog / I. Standl. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1873. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 106. Skupni portret jedne obitelji / S. Weinrich - G. & I. Varga nasliednik. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1908. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 107. Portret žene u tamnoj haljini / G. Varga. Elektroničko izd.izvornika izrađenog oko 1880. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 108. Andrija Fijan / G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1898. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 109. Portret žene s citrom / G. & I. Varga. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1880. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 110. Palais de finance a Agram : L. Zobel architecte : bâti par Hönigsberg & Deutch, architectes de la cour I.R. : 1902-03.. Elektroničko izd. izvornika izrađenog oko 1903. 2016. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 112. Prvo hrvatsko katoličko pjevačko društvo Branimir : počasna diploma. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1937 2018. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 114. Prvo zagrebačko družtvo gradjevnoga obrta za podupiranje bolestnih članova : [povelja]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1907 2015. . [Elektronička građa]
Grafička građa. 116. Prvo hrvatsko gradjevno i obrtničko društvo za potporu bolesnih i nemoćnih članova : [povelja]. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1932 2018. . [Elektronička građa]
Serijske publikacije. 1. Hrvatski športski list / odgovorni urednik Mario Reger Vinodolski. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1908. 2009. . [Elektronička građa]
Serijske publikacije. 2. Kazališni almanak : za godinu ... / uredila i izdala Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895 2009. . [Časopis]
Serijske publikacije. 3. Kazališni godišnjak : za godinu ... / uredila i izdala Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1896.-1901. 2009. . [Časopis]
Serijske publikacije. 4. Mali dobrotvor : u korist zagrebačkoga društva "Dobrotvor", koje odijeva i obuva ubogu mladež zagrebačkih pučkih škola bez razlike vjere i zavičajnosti / urednik Franjo Bartuš. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1895.-1912. 2010. . [Časopis]
Serijske publikacije. 5. Bosiljak : list za mladež / urednik i vlastnik Ivan Filipović. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1864.-1868. 2011. . [Elektronička građa]
Serijske publikacije. 6. Pučka prosvjeta : list za pouku i zabavu / [urednik Stjepan Ortner]. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1907. do 1912. 2012. . [Časopis]
Serijske publikacije. 7. Glasnik Družtva za umjetnost i umjetni obrt / uredio Ivan Bojničić Kninski. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1886. do 1888. 2012. . [Časopis]
Serijske publikacije. 8. Leptir : zabavnik za godinu... / uredio Ljudevit Vukotinović. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1859. -1862. 2013. . [Časopis]
Serijske publikacije. 9. Hrvatska lipa : časopis zabavi i pouci / odgovorni urednik Dragutin Jagić. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio 1875. 2013. . [Časopis]
Serijske publikacije. 10. Gusle : časopis za svjetovnu i crkvenu glazbu / urednici V.[Vjekoslav] Klaić i V.[Vjenceslav] Novak. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio 1892. 2013. . [Elektronička građa]
Serijske publikacije. 11. Glazba : list za crkvenu i svjetovnu glazbu te dramatsku umjetnost : glasilo Hrvatskog pjevačkog saveza / [odgovorni urednik V. Novak]. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio 1893. 2013. . [Časopis]
Serijske publikacije. 12. Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1900.-1901. 2013. . [Časopis]
Serijske publikacije. 13. Gutenberg : grafički strukovni list / uredjuje Stjepan Boranić. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1910.-1914. 2013. . [Elektronička građa]
Serijske publikacije. 14. Gimnastika : list za školsku i družtvenu gimnastiku / uredjuje Franjo Hochman. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1890. do 1899. 2014. . [Časopis]
Serijske publikacije. 15. Hrvatski sokol : zabavan i poučan tjednik / uredjuje Dimitrija Demeter. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio 1870. 2014. . [Časopis]
Serijske publikacije. 16. Hrvatski svjetozor : list za naše vrieme, za obrazovanje i zabavu / uredio Milan Grlović. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1877. do 1878. 2014. . [Časopis]
Serijske publikacije. 17. Vijenac : časopis za pouku i zabavu / [vlasnik i urednik Rudolf Horvat]. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio 1909. 2014. . [Časopis]
Serijske publikacije. 18. Hrvatski dom : zabavnik hrvatske omladine za godinu .... Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1876. do 1880. 2015. . [Elektronička građa]
Serijske publikacije. 19. Sokol : glasilo za tjelovježbu / izdavaju i uredjuju Andrija Hajdanek i Franjo Hochman. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1878. do 1906. 2015. . [Časopis]
Serijske publikacije. 20. Preporod : ilustrovani zabavno-poučni časopis / [vlasnik, izdavač i odgovorni urednik August Harambašić]. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1898. do 1899. 2015. . [Časopis]
Serijske publikacije. 21. Napredni pčelar : list za proširenje pčelarstva / urednik i vlastnik Pavao Wittmann. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio 1909. 2016. . [Časopis]
Serijske publikacije. 22. Ilustrovani obzor / odgovorni urednik Ivan Gršković. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1908. do 1909. 2016. . [Časopis]
Serijske publikacije. 23. Vienac : zabavi i pouci : nova serija / odgovorni urednik Vladimir Lunaček. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1910. do 1913. 2016. . [Časopis]
Serijske publikacije. 24. Šišmiš / [urednik Dinko T. Chudoba]. Elektroničko izd. izvornika koji je izlazio od 1915. do 1917. 2016. . [Časopis]
Usmeni izvori. 1. Marija i mornar : Književni petak, 20. 2. 1959., Radnički dom / govori Vesna Parun ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 2. Dan današnji : Književni petak, 27. 2. 1959., Radnički dom / govori Miodrag Bulatović ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 3. O poetici radio drame : Književni petak, 20. 3. 1959., Radnički dom / govori Borislav Mrkšić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 4. Tri obična mladića : Književni petak, 27. 3. 1959., Radnički dom / govore Miroslav Bertoša, Zvonimir Majdak, Alojz Majetić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 5. Objektivnost kritike : Književni petak, 3. 4. 1959., Radnički dom / govori Nenad Turkalj ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 6. Oko antologija : Književni petak, 17. 4. 1959., Radnički dom / govori Slavko Ježić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 7. Razgovor o muzici : Književni petak, 24. 4. 1959., Radnički dom / govori Stjepan Šulek ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 8. Razgovor : Književni petak, 8. 5. 1959., Radnički dom / govori Đuza Radović ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 9. O norveškoj književnosti : Književni petak, 15. 5. 1959., Radnički dom / govori Željko Takač ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 10. O duhu i ruhu kritike : Književni petak, 22. 5. 1959., Radnički dom / govori Predrag Palavestra ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 11. Razgovor : Književni petak, 23. 10. 1959., Radnički dom / govori Branko Ćopić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 12. O Vidriću : Književni petak, 30. 10. 1959., Radnički dom / govore Ivo Frangeš ... [et al.] ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 13. Oko natječaja Književne tribine : Književni petak, 6. 11. 1959., Radnički dom / govore Branko Belan ... [et al.] ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 14. Razgovor naš nasušni : Književni petak, 13. 11. 1959., Radnički dom, dvorana H / govori Dušan Matić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 15. O sebi i drugima : Književni petak, 20. 11. 1959., Radnički dom, dvorana H / govori Ivan Kušan ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 16. Ozbiljno o lakoj muzici : Književni petak, 27. 11. 1959., Radnički dom, dvorana H / govore Nikica Kalođera, Boro Pavlović, Nenad Turkalj ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 17. Književne novine danas : Književni petak, 4. 12. 1959., Radnički dom / govore Miloš Bandić i Predrag Palavestra ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 18. Petorica o kazalištu : Književni petak, 18. 12. 1959., Radnički dom, dvorana H / govore Georgij Paro ... [et al.] ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 19. Pred prvu knjigu : Književni petak, 25. 12. 1959., Radnički dom, dvorana H / govore Branislav Glumac i Jozo Laušić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 20. Stilističke studije : Književni petak, 22. 1. 1960., Radnički dom / govori Ivo Frangeš ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 21. Čovjek našeg vremena : Književni petak, 29. 1. 1960., Radnički dom, dvorana H / govori Ivan Raos ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 22. Unutrašnji pristup književnom djelu : Književni petak, 12. 2. 1960., Radnički dom / govori Sveto Petrović ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 23. O sebi i knjigama : Književni petak, 19. 2. 1960., Radnički dom / govori Ivan Bratko ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 24. Razgovor o suvremenoj prozi : Književni petak, 26. 2. 1960., Radnički dom / govori Ivan Slamnig ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 25. Književnik i publika : Književni petak, 4. 3. 1960., Radnički dom / govori Antun Šoljan ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 26. Problemi naše drame : Književni petak, 11. 3. 1960., Radnički dom, dvorana H / govori Branko Kreft ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 26. Dva mlada makedonska pjesnika : Književni petak, 25. 3. 1960., Radnički dom / govore Bogumil Đuzel i Radovan Pavlovski ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 27. Razgovor : Književni petak, 18. 3. 1960., Radnički dom / govori Drago Ivanišević ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 29. Pohvala esejističkoj prozi : Književni petak, 8. 4. 1960., Radnički dom, dvorana H / govori Sveta Lukić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 30. Susret s mladima : Književni petak, 15. 4. 1960., Radnički dom / govore Maja Hribar, Igor Mandić i Igor Zidić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 31. Mladi govore : Književni petak, 22. 4. 1960., Radnički dom / govore Slavko Mihalić, Antun Šoljan i Gustav Krklec ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 32. Kriminalistički roman : Književni petak, 29. 4. 1960., Radnički dom / govori Ivo Hergešić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 33. Doživljaji i promene u doživljajnosti : Književni petak, 6. 5. 1960., Radnički dom / govori Oskar Davičo ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 34. Medicina i kultura : Književni petak, 13. 5. 1960., Radnički dom / govore Miroslav Feldman, Lavoslav Glesinger i Ivo Hergešić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 35. Razgovor : Književni petak, 16. 5. 1960., Radnički dom, dvorana H / govori Jean Paul Sartre ; prevoditelj Darko Suvin ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 36. Sa Sterijinog pozorja : Književni petak, 3. 6. 1960., Radnički dom / govore Branko Hećimović, Ivo Hergešić i Darko Suvin ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 37. Između dve zemlje i međusobnom razumjevanju : Književni petak, 21. 10. 1960., Radnički dom / govori Alek Braun ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 38. O piscu Stanislavu Šimiću : Književni petak, 28. 10. 1960., Radnički dom, dvorana H / govori Milivoj Slaviček ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 39. Alžir u literaturi : Književni petak, 4. 11. 1960., Radnički dom, dvorana H / govori Kateb Yacine ; prevoditelj Ivan Kušan ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 40. Filozofija u književnosti : Književni petak, 11. 11. 1960., Radnički dom / govori Ivan Supek ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 41. Intelektualac danas : Književni petak, 18. 11. 1960., Radnički dom / govori Branko Belan ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 42. Teorija odraza u diskusiji na Bledu : Književni petak, 2. 12. 1960., Radnički dom / govore Milan Kangrga i Gajo Petrović ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 43. Aktualnost Cankarova djela : Književni petak, 9. 12. 1960., Radnički dom / govori Fran Petre ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 44. Suvremena hrvatska drama : Književni petak, 16. 12. 1960., Radnički dom, dvorana H / govori Vlado Mađarević ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 45. Prvi koraci naše sociologije : Književni petak, 13. 1. 1961., Radnički dom / govori Rudi Supek ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 46. Moja proza : Književni petak, 20. 1. 1961., Radnički dom / govori Petar Šegedin ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 47. Televizijska drama : Književni petak, 27. 1. 1961., Radnički dom, dvorana H / govore Mićo Brajević ... [et al.] ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 48. Moj ratni dnevnik : Književni petak, 3. 2. 1961., Radnički dom / govori Ivan Šibl ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 49. Likovi mojih djela : Književni petak, 17. 2. 1961., Radnički dom, dvorana H / govori Ivan Šibl ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 50. Nepoznati Tin : Književni petak, 24. 2. 1961., Radnički dom / govori Miroslav Vaupotić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 51. Pariška kulturna scena : Književni petak, 3. 3. 1961., Radnički dom / govori Darko Suvin ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 52. Drama i radio-drama : Književni petak, 10. 3. 1961., Radnički dom / govori Borislav Mrkšić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 53. Moderno o modernoj : Književni petak, 17. 3. 1961., Radnički dom, dvorana H / govori Ivo Hergešić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 54. Razgovor o slici : Književni petak, 24. 3. 1961., Radnički dom / govori Zlatko Prica ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digtalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 55. Putopis, da i ne : Književni petak, 7. 4. 1961., Radnički dom / govori Oskar Davičo ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 56. Ivo Andrić - nobelovac : Književni petak, 10. 11. 1961., Radnički dom / govore Petar Džadžić, Ivo Hergešić i Gustav Krklec ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 57. Rabindranath Tagore : Književni petak, 17. 11. 1961., Radnički dom / govore Vojislav Đurić i Sveto Petrović ; stihove recitiraju Tonko Lonza i Neva Rošić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 58. Dojmovi iz Holandije : Književni petak, 24. 11. 1961., Radnički dom / govori Ivo Hergešić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 59. Razgovor : Književni petak, 1. 12. 1961., Radnički dom / govori Dobrica Ćosić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 60. Od Narcisa do Orfeja : Književni petak, 8. 12. 1961., Radnički dom / govori Zlatko Tomičić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 61. Amerika kao ideal? : Književni petak, 15. 12. 1961., Radnički dom / govori Danilo Pejović ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 62. Kritika kritike : Književni petak, 22. 12. 1961., Radnički dom / govore Igor Mandić i Vjeran Zuppa ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 63. Iz književnosti NOB-a : Književni petak, 5. 1. 1962., Radnički dom, dvorana H / govore Josip Barković ... [et al.] ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 64. Grupa oko Književnika : Književni petak, 12. 1. 1962., Radnički dom / govore Duško Car ... [et al.] ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 65. Tolstoj i naše vrijeme : Književni petak, 19. 1. 1962., Radnički dom / govori Josip Badalić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 66. Suvremeni teatar između apsurda i tragične vizije : Književni petak, 26. 1. 1962., Radnički dom, dvorana H / govori Ivan Supek ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 67. Nemir jezgre : Književni petak, 2. 2. 1962., Radnički dom, dvorana H / govori Marin Franičević ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 68. Jubilej jednog početka : Književni petak, 16. 2. 1962., Radnički dom / govori Miroslav Vaupotić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 70. Riječ i maska : Književni petak, 16. 3. 1962., Radnički dom / govori Borislav Mrkšić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 71. Slovenska poezija danas : Književni petak, 30. 3. 1962., Radnički dom / govori Ciril Zlobec ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 72. Vidio sam Poljsku : Književni petak, 13. 4. 1962., Radnički dom / govori Jozo Puljizević ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 73. Staro i novo Kolo : Književni petak, 14. 12. 1962., Radnički dom, dvorana H / govori Vlatko Pavletić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 74. Goran i Nazor partizani : Književni petak, 28. 12. 1962., Radnički dom, dvorana H / govori Vlatko Pavletić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 75. Oko jugoslavenske antologije : Književni petak, 11. 1. 1963., Radnički dom, dvorana H / govore Fran Petre, Vladimir Popović, Šime Vučetić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 76. Historija, književnost i nonkonformizam : Književni petak, 18. 1. 1963., Radnički dom, dvorana H / govori Ervin Šinko ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 77. Nietzscheov Zaratustra : Književni petak, 25. 1. 1963., Radnički dom, dvorana H / govori Danko Grlić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 78. Demoralizirana književnost : Književni petak, 1. 2. 1963., Radnički dom, dvorana H / govori Ivan Supek ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 79. Čovjek u suvremenom svijetu : Književni petak, 15. 2. 1963., Radnički dom, dvorana H / govori Vanja Sutlić ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 80. Humanizam, urbanizam i demokratizam : Književni petak, 1. 3. 1963., Radnički dom / govori Milan Prelog ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 81. Današnjica u novom romanu : Književni petak, 18. 12. 1964., Radnički dom / govore Branko Belan, Dalibor Cvitan i Ivan Kušan ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 82. Između misli i čina : Književni petak, 25. 12. 1964., Radnički dom / govori Danilo Pejović ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 83. Sartre contra Nobel : Književni petak, 8. 1. 1965., Radnički dom / govori Predrag Matvejević ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 84. Ispeci pa - prešuti : Književni petak, 15. 1. 1965., Radnički dom / govori Fadil Hadžić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 85. Uz smrt T. S. Eliota : Književni petak, 22. 1. 1965., Radnički dom / govori Antun Šoljan ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 86. Mažuranić, čovjek i pjesnik : Književni petak, 29. 1. 1965., Radnički dom / govori Ivo Frangeš ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 87. O metafizičkom u umjetnosti : Književni petak, 5. 2. 1965., Radnički dom, dvorana H / govori Ivan Focht ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 88. Književnik i sloboda : Književni petak, 12. 2. 1965., Radnički dom / govori Tomislav Ladan ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 89. Kranjčević danas : Književni petak, 19. 2. 1965., Radnički dom / govori Vlado Mađarević ; sudjeluju Tonko Lonza, Boris Miholjević i Neva Rošić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 90. "Ja, Danilo" - za i protiv : Književni petak, 26. 2. 1965., Radnički dom / govore Vlado Krstulović i Miho Politeo ; sudjeluju Boris Festini i Eugen Franjković ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 91. Psihologija suvremene omladine : Književni petak, 5. 3. 1965., Radnički dom / govori Rudi Supek ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 92. Samoupravljanje i kazališna kriza : Književni petak, 12. 3. 1965., Radnički dom / govori Mladen Škiljan ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 93. O ljubavi : Književni petak, 19. 3. 1965., Radnički dom / govori Zlatko Tomičić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 94. Od "Puta u novi grad" do "Obrane prostora" : Književni petak, 2. 4. 1965., Radnički dom / govori Marin Franičević ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 95. Dogma ili filozofija : Književni petak, 9. 4. 1965., Radnički dom / govori Danko Grlić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 96. Gdje je mjesto odgovornosti : Književni petak, 16. 4. 1965., Radnički dom / govori Vlado Gotovac ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 97. Balade Petrice Kerempuha : Književni petak, 23. 4. 1965., Radnički dom / govore Mladen Šerment i Andrija Tomašek ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 98. SSSR - danas : Književni petak, 14. 5. 1965., Radnički dom / govori Frane Barbieri ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 99. Filozofija egzistencije S. Kierkegaarda : Književni petak, 21. 1. 1966., Radnički dom / govori Branko Bošnjak ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 100. U ovoj kulturnoj provinciji : Književni petak, 28. 1. 1966., Radnički dom / govori Ivan Supek ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 101. Marksistička kultura Italije : Književni petak, 4. 2. 1966., Radnički dom / govori Vjekoslav Mikecin ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 102. Diskusije o našim diskusijama : Književni petak, 11. 2. 1966., Radnički dom / govori Zvonimir Kulundžić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 103. Poezija A. B. Šimića : Književni petak, 25. 2. 1966., Radnički dom / govori Marin Franičević ; sudjeluju Biserka Barčanec i Mato Maras ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 104. Književna grupa Tin : Književni petak, 4. 3. 1966., Radnički dom / govore Danilo Čović ... [et al.] ; sudjeluju Biserka Barčanec i Zvonko Torjanac ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 105. Jezične aktualnosti : Književni petak, 11. 3. 1966., Radnički dom / govori Ljudevit Jonke ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 106. Veče bugarske poezije : Književni petak, 18. 3. 1966., Radnički dom / govori Vesna Parun ; sudjeluju Biserka Barčanec ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 107. Tradicija i nihilizam : Književni petak, 25. 3. 1966., Radnički dom / govori Miroslav Vaupotić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 108. Povratak Frana Galovića : Književni petak, 1. 4. 1966., Radnički dom / govori Milivoj Solar ; recitira Biserka Barčanec ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 109. "Paradoks" protiv paradoksa : Književni petak, 8. 4. 1966., Radnički dom / govore Pajo Kanižaj, Alojz Majetić, Zlatko Tišljar ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 110. Situacija moje generacije : Književni petak, 22. 4. 1966., Radnički dom / govori Branko Glumac ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 111. Kulturni sektor i duhovni bitak : Književni petak, 6. 5. 1966., Radnički dom / govori Vanja Sutlić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 112. Što je to aktivizam? : Književni petak, 20. 5. 1966., Radnički dom / govori Vlado Gotovac ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 113. Izbor iranske poezije : Književni petak, 27. 5. 1966., Radnički dom / govori Jelica Golić ; sudjeluju Zlatko Crnković i Ivka Dabetić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 114. Drugi o nama : Književni petak, 13. 10. 1967., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Branislav Choma ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 115. Diskusije i polemike : Književni petak, 20. 10. 1967., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Aleksandar Flaker i Dragoljub Nedeljković ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 116. Miguel Angel Asturias : Književni petak, 10. 11. 1967., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Nikola Milićević ; sudjeluju Jasna Malec i Ante Rumora ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 117. O Supilu : Književni petak, 17. 11. 1967., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Mirjana Gross ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 118. A. A. Blok Dvanaestorica : Književni petak, 24. 11. 1967., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Josip Badalić ; sudjeluju Darko Ćurdo ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 119. U sjeni ocvale glazbe : Književni petak, 15. 12. 1967., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Igor Mandić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 120. A sukob ne jenjava : Književni petak, 22. 12. 1967., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Milivoj Slaviček ; sudjeluju Jasna Malec i Ante Rumora ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 121. Miroslav Krleža Zastave : Književni petak, 5. 1. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Branimir Donat, Bruno Popović i Miroslav Vaupotić ; sudjeluju Jasna Malec i Ante Rumora ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 122. Marko Antonije de Dominis - život i pouka našem vremenu : Književni petak, 12. 1. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Ivan Supek ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 123. Susreti s morima, zemljama i ljudima : Književni petak, 2. 2. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Joža Horvat ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 124. Jedno more - dvije obale : Književni petak, 9. 2. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Alessandro Damiani, Mario Schiavato i Giacomo Scotti ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 125. Duh se ne može okupirati : Književni petak, 4. 10. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Dubravko Horvatić i Slavko Mihalić ; urednik Bruno Popović. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 126. Književne poredbe - utjecaji i izvornost u novijoj hrvatskoj prozi : Književni petak, 11. 10. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Aleksandar Flaker ; voditelj Bruno Popović ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 127. Dijalog o poeziji mladih : Književni petak, 18. 10. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Zvonko Maković ... [et al.] ; voditelj i urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 128. Bez dlake na jeziku : Književni petak, 25. 10. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Branko Ćopić i Gustav Krklec ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 129. Nigdar ni bilo da ni nekak bilo : Književni petak, 1. 11. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Vlado Gotovac ; izbor tekstova Tomislav Radić ; recitira Fabijan Šovagović ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 130. Kazališni život Osijeka : Književni petak, 8. 11. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Pavle Blažek ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 131. Dijalog o kritici : Književni petak, 15. 11. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Branimir Donat ... [et al.] ; voditelj i urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 132. Odrednice poratne hrvatske književnosti : Književni petak, 22. 11. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Tomislav Ladan ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 133. Da li pjesnici mogu mijenjati svijet : Književni petak, 6. 12. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Danijel Dragojević i Vjeran Zuppa ; sudjeluju Sven Lasta i Tatjana Verdonik ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 134. Riječ zazorna : poezija i o poeziji : Književni petak, 13. 12. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Tito Bilopavlović, Branko Bošnjak i Marija Peakić-Žaja ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 135. Tin Ujević : Književni petak, 20. 12. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Ante Stamać ; tekstove čita Sven Lasta ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 136. Jazavac oči u oči : Književni petak, 27. 12. 1968., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Fadil Hadžić ; sudjeluju Drago Bahun ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 137. Redakcija Telegrama : Književni petak, 10.1.1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Branko Belan ... [et al.] ; urednik i voditelj Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 138. Zemlja snijega i ždralova - Yasunari Kavabata : Književni petak, 17. 1. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Zlatko Gorjan ; čitaju Nada Subotić i Zlatko Crnković ; urednik i voditelj Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 139. Ima li kritika smisla? : Književni petak, 24. 1. 1969., Radnički dom / govori Igor Mandić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 140. Pjesnik i vlast : Književni petak, 31. 1. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Dragan Jeremić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 141. Filologija i patriotizam : Književni petak, 7. 2. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Ivo Hergešić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 142. Književnici iz Sarajeva : Književni petak, 14. 2. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Vladimir Čerkez ... [et al.] ; urednik i voditelj Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 143. Mladi književnici iz Novog Sada : Književni petak, 21. 2. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govore Branko Andrić ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 144. Povratak stihu : Književni petak, 28. 2. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Nusret Idrizović ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 145. Quo vadis literatura? : Književni petak, 7. 3. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Dušan Matić ; urednik i voditelj Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 146. Ahmed i Hanibal : Književni petak, 14. 3. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Saša Vereš ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 147. Autori biblioteke "Vidik" : Književni petak, 21. 3. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Tomislav Slavica ; sudjeluju Jakša Fiamengo ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 148. Umjetnost i vječnost : Književni petak, 28. 3. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Danko Grlić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 149. Oblici nepresušna života : Književni petak, 4. 4. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Elio Filippo Accrocca ; uvodna riječ i prevođenje Mladen Machiedo ; čitaju pjesme Ljubica Jović i Sven Lasta ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 150. Karl Jaspers - tragični mislilac suvremenosti : Književni petak, 11. 4. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Abdulah Šarčević ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 151. Katolik i heretik : Književni petak, 18. 4. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Petar Selem ; sudjeluju Božidar Boban, Ljubica Jović i Rade Šerbedžija ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 152. Proglašenje rezultata natječaja fonda A. B. Šimić za poeziju i esej : Književni petak, 25. 4. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / sudjelovali Bruno Popović ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 153. Razgovor s publikom o tri moje posljednje knjige : Književni petak, 9. 5. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Zvonimir Kulundžić ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni izvori. 154. Jedna aktualna misao - Eshil: "Sedmorica protiv Tebe" : Književni petak, 16. 5. 1969., dvorana u Medulićevoj 30 / govori Tomislav Durbešić ; sudjeluju Inge Appelt, Ivo Katić i Uglješa Kojadinović ; urednik Stanislav Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Usmeni zivori. 69. Mit i društvena stvarnost : Književni petak, 2. 3. 1962., Radnički dom / govore Taras Kermauner, Primož Kozak i Marijan Kramberger ; urednica Vera Mudri-Škunca. Digitalna reprodukcija 2017. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 1. Program svečanoga koncerta "Večer Lisinskova" : dne 15. prosinca 1893. / Hrvatsko pjevačko družtvo "Kolo" u Zagrebu ; sborovi i koncertom ravna družtveni artistički ravnatelj Nikola Faller, orkestrom c. i kr. pukovnije nadvojvode Leopolda br. 53. kapelnik Josip Dvor[ž]ak. Elektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1893. 2008.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 2. Matinee Otona Žerta : dvorana "Kola", dne 5. srpnja 1891. : program. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1891 2008. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 3. Program trećeg nedjeljnog glasbenog jour-fix-a : saisone 1893/4 : dne 26. studenoga 1893. / Hrv. pjevačko družtvo "Kolo" u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1893. 2008.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 4. Svečano otvorenje Nar. hrv. zem. kazališta : dne 14. listopada 1895.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1895. 2008.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 5. Program koncerta što ga priređuje mladež kr. dolnjogradske gimnazije u Zagrebu dne 24. studenoga 1897.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1897. 2008.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 6. Program zaključne učeničke produkcije za subotu 22. lipnja 1901. / Hrvatski zem. glazbeni zavod. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1901. 2008.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 7. Veliki ruski koncerat gđe. Marije Ivanovne pl. Gorlenko-Doline solistice Nj. Veličanstva cara ruskoga i primadone carske opere u Petrogradu : uz sudjelovanje pijanistice gdjice. Marije Nedbalove / iz ruskog preveo [napjeve] August Harambašić. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1903. 2008.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 8. Josip Haydn i njegov oratorij Stvaranje svijeta (Schöpfung) : izveden u hrvatskom zem. kazalištu u Zagrebu dne 19. i 21. svibnja 1909. po hrvatskom pjevačkom društvu "Kolo" u Zagrebu pod ravnanjem svoga zborovodje g. Antuna Andela. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1909. 2008. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 9. Svečano društveno sijelo / priređuje Hrvatski katolički kasino u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1913. 2008.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 10. Kotrigi, illiti zapovedi voinichke vu taboru szlavnoga horvaczkoga orszaga / pod commandum, illiti zapovedjum preszvetloga nyih excellencie goszpodina groffa Josefa Esterhazia, Kralyevsztvin Dalmatinszkoga, Horvaczkoga, y Szlovenszkoga bana, plachnem, y krainszkem vu Javorniu szkup zpravlyenem junakom dneva trinaisztoga meszecza Juliussa, leta jezero szedem szto trideszeti y szedmoga ochituvani, y z-priszegum potvergyene.. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1737. 2009.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 11. Zbor duhovne mladeži zagrebačke slavi dijamantni jubilej, 6.-12. lipnja 1912 / Zbor duhovne mladeži zagrebačke. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1912. 2009.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 12. Zagrebačko "Tipografičko družtvo" priredjuje u slavu Guttenberga, iznašatelja tipografičke umjetnosti, u nedjelju, 23. lipnja 1872., u bašći "Stare lipe" (Nikolićeva ulica) Guttenbergovu svečanost. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1872. 2009. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 13. Pravila "Knjižnice kr. i slob. grada Zagreba" / Knjižnica kr. i slob. grada Zagreba. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1907. 2009. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 14. Verdi: Aida : svečane predstave u korist spomenika J. J. Strossmayera 5 i 6 ožujka u Hrv. zem. kazalištu / Odbor zagrebačkih gospodja za podignuće spomenika Strossmayerovog u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1908. 2009.. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 15. U subotu dne 4. rujna 1880. priredjuje Matica hrvatska u slavu sedamdesetgodišnjice Stanka Vraza svečani koncert uz sudjelovanje pjevačkih družtvah "Kola" i "Sloge", gdjice Marije Prikrilove, gg. De-Negri-a, A. Fijana, J. Kratochvila, A. Mandrovića, Iv. pl. Zajca i kazalištnog orkestra / [program] Narodno zemaljsko kazalište u Zagrebu ; [program] Hrv. pjevačko družtvo "Kolo" u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1880. 2012. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 16. Pozivnica na koncert što ga priredjuje hrv. pjevačko družtvo "Kolo" uz sudjelovanje glasbe c. kr. pješ. pukovnije grofa Jelačića br. 69. u bašći svratišta "K caru austrijskomu" u utorak 10. kolovoza 1880. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1880. 2012. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 17. Pozivnica k ljetnoj zabavi što ju priredjuje hrv. pjevačko družtvo "Kolo" uz sudjelovanje glasbe c. kr. pješ. pukovnije Grofa Jelačića br. 69. u nedjelju dne 10. srpnja 1881. kod "Kamenitog stola". Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1881. 2012. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 18. Raspored silvestarske zabave što ju dne 31. prosinca 1903. zajednički priredjuju društva "Kolo" i "Sokol". Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1903. 2012. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 19. Program prvoga svečanoga koncerta što ga daje hrvatsko pjevačko družtvo "Kolo" dne 3. svibnja 1875. na korist "Umjetničkom domu" u Zagrebu u Redutnoj dvorani / Hrvatsko pjevačko družtvo "Kolo". Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1875. 2012. . [Elektronička građa]
Sitni tisak. 21. Raspored šaljive zabave u Maksimirskom perivoju : u subotu dne 6. veljače 1904. / Hrv. pjev. društvo "Kolo" u Zagrebu. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1904. 2012. . [Elektronička građa]
Rukopisi. 1. Zbirka originalnih rukopisa / Dragutin M. Domjanić. Elektroničko izd. izvornika nastalih od 1925-1931. 2010.. . [Elektronička građa]
Zvučni zapisi. 1. Momci na brod : komična opereta u jednom činu : ulomci ; Viteška ljubav (Boisyjska vještica) : komična opera u tri čina : ulomci / I. pl. Zajc ; [prvo djelo] dirigent Ferdo Pomykalo, [drugo djelo] dirigent Maks Mottl ; [izvode] Melita Kunc ... [et al.] ; [prvo djelo izvodi] Zbor i orkestar Radio Zagreba, [drugo djelo izvodi] Zbor i orkestar Kazališta "Komedija" Zagreb. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1994. 2009.. . [Elektronička građa]
Zvučni zapisi. 2. Zagrebačka opereta : 1900.-1960. : ulomci. Elektroničko izd. odabranih dijelova izvornika objavljenog 1994. 2009.. . [Elektronička građa]
Zvučni zapisi. 3. Glasovi zagrebačke opere. Djelo Vatroslava Lisinskog : ulomci / izvode solisti, mješoviti zbor i orkestar Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu ; dirigent Nikša Bareza. Elektroničko izd. odabranih dijelova izvornika objavljenog 1969. 2009. . [Elektronička građa]
Kartografska građa. 1. Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1878. 2008.. . [Elektronička građa]
Kartografska građa. 2. Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured. Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1898. 2010.. . [Elektronička građa]
Građa Nakladnička cijelinanakladnički niz
Cjeloviti sadržaj online Digitalizirana zagrebačka baština, Knjižnice grada Zagreba

DIGITALIZIRANA zagrebačka baština[Elektronička građa]. - Zagreb : Knjižnice grada Zagreba
Digitalizirana zagrebačka baština okuplja na mrežnom mjestu Knjižnica grada Zagreba digitalne reprodukcije vrijedne i rijetke građe koja predstavlja kulturnu i znanstvenu baštinu Zagreba i Hrvatske. Digitalizirane stranice novina i knjiga, fotografije i razglednice, planovi i karte, pozivnice na kulturna i druga događanja, zvučni zapisi i sl. dokumentiraju rast i razvoj hrvatske metropole i neprocjenjiv su izvor za rekonstrukciju pamćenja grada.

Katalog
 • Katalog Knjižnica grada Zagreba
 • Upute
 • Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
Knjižnice
 • Knjižnice na karti
 • Zbirke
 • Digitalizirana zagrebačka baština
 • Hrvatski centar za dječju knjigu
 • Zbirka Zagrabiensia
 • Zbirka Rara
 • Zbirka BDI
Usluge
 • Radno vrijeme
 • Rezervacija
 • Međuknjižnična posudba
 • Postaje bibliobusa
 • Moja iskaznica | Za članove
Izbor kataloga zbirki
 • Skupni katalog KGZ-a
 • Katalog za djecu i mladež
 • Skupni katalog sustava Zaki
Online baze
 • EBSCO
 • IUS-INFO
 • Naxos Music Library
 • Naxos Music Library Jazz
 • Naxos Music Library World
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2019. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.
Impresum | Politika privatnosti