Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti : tema broja / [autori priloga Stjepko Težak ... et al.]
Ostali autori
Težak, Stjepko [autor teksta]
Nalazi se u
Gesta : časopis za kulturu, God.5 (1983), 17/19
Tiskara
Varaždin
Materijalni opis
333 str. : ilustr. ; 27 cm
Napomena
Prema Uvodu, svezak sadrži zbornik radova sa znanstvenog skupa Odnosi, susreti i komunikacije jugoslavenskih književnosti u prvoj polovici 20. stoljeća, održanog u Zgarebu od 8.-11. studenoga 1982.
Klasifikacijska oznaka
82.091 Komparativna književnost
Građa
Tematski brojtematski broj

Gesta : časopis za kulturu / [odgovorni urednik Petar Veček]. - Varaždin : Narodno kazalište "August Cesarec", 1978-1988. - : Ilustr. ; 27 cm
Od 1984 podnaslov: časopis za književnost, umjetnost i kulturu. - Promjene izdavača. - Izlazi tri puta godišnje.
20304798224 KOMPARATIVNO proučavanje jugoslavenskih književnosti : tema broja / [autori priloga Stjepko Težak ... et al.]
17/19. - (Varaždin : Samoupravna interesna zajednica kulture općine Varaždin, 1983 (Varaždin : Samoupravna interesna zajednica kulture općine Varaždin, 1983). - 333 str. : ilustr. ; 27 cm
Prema Uvodu, svezak sadrži zbornik radova sa znanstvenog skupa Odnosi, susreti i komunikacije jugoslavenskih književnosti u prvoj polovici 20. stoljeća, održanog u Zgarebu od 8.-11. studenoga 1982.


Noć / Ranko Risojević
Tematski blok: Književnost.


Iz "Stihožitja" / Boris A. Novak ; izbor i prijevod sa slovenskog: Boris A. Novak i Ernest Fišer
Tematski blok: Književnost.


Sodobni slovenski roman v okviru jugoslovanske proze / Helga Glušič
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Sažetak.


Metodološki pristup jugoslavenskim književnostima XX stoljeća / Jože Pogačnik
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst.


Sjetni pjesnik baroknog grada : (Posljednji, dosad neobjavljeni, interview sa Zvonkom Milkovićem) / Mladen Pavković. - : Ilustr.
Tematski blok: Obljetnice.


Konvencija umetniškega eksperimenta ali avantgarda kot šablona : komparativne analize: avangarda i međuratna književnost / Julian Kornhauser ; slovenski prevod Tone Pretnar
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti.


Gospodar snova / Višnja Stahuljak. - : Ilustr.
Tematski blok: Književnost.


Dansko-norveške književne veze iz perspektive državne i jezičke zajednice / Per Jacobsen
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti.


Vrijeme neravnodušnosti / Stanko Juriša. - : Ilustr.
Tematski blok: Književnost.


O jedinstvu književno-estetske tipologije jugoslovenskih književnosti XX veka / Predrag Palavestra
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti.


Emil Štampar kao književni povjesničar / Miroslav Šicel. - : Ilustr.
Tematski blok: Trajanja.


Potepuh na križoputju / Zvonimir Husić
Tematski blok: Književnost.


Zamoran vijek / Dunja Hebrang
Tematski blok: Književnost.


Gradnikove zveze s hrvaškimi pesniki in poezijo / Franc Zadravec
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti.


Da li je postojao balkanski nadrealizam? / Svetlana Slapšak
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti.


Naziv kao izraz sinkronijske autorefleksije književnosti i kao književnopovijesni termin / Marija Dabrowska Partyka


Haronov smijeh / Nikola Strajnić
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti.


Odrednice za književno-historijsko proučavanje jugoslavenskih književnosti / Gajo Paleš [i.e. Peleš]
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti.


Recepcija simbolizma v slovenski književnosti / France Bernik
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 6 jed.


Pitanja intraliterarnog povezivanja makedonskog pesništva s evropskim kontekstom / Ljiljana Todorova
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke: 7 jed.


Suvremeni tijekovi u hrvatskom i srpskom romanu s tematikom NOB-a (društveno-politička i estetska osnova, tipološko obilježje) : komparativne analize: suvremena književnost / Branka Brlenić Vujić
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 8 jed.


Rani Andrić u kontekstu književnosti svoga doba / Dušan Marinković
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 11 jed.


Otuđeni junak u srpskoj i hrvatskoj prozi razdoblja moderne / Slobodanka Peković
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 15 jed.


Dijalektalna poezija Ivana Gorana Kovačića / Stijepo Mijović Kočan. - : slika Ivana Gorana Kovačića
Tematski blok: Kritika. - Bilješke uz tekst: 16 jed.


Globalna "zenitistička" montaža : (uz pitanje "zagrebačke avangarde") / Aleksandar Flaker
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 19 jed.


Intelektualizacija hrvatske i slovenske proze u prvoj polovici 20. stoljeća / Krešimir Nemec
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 9 jed.


Diskusija
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Simpozij "Odnosi, susreti i komunikacije jugoslavenskih književnosti u prvoj polovici 20. atoljeća", Zagreb, 8.-11. studeni 1982.


Historički roman kao žanrovska inovacija u jugoslavenskim književnostima XX stoljeća / Janez Rotar
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke: 20 jed.


Tin Ujević u srpskoj međuratnoj književnosti / Milan Radulović
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 23 jed.


Teorija sistema i modela u proučavanju jugoslovenskih književnosti u prvoj polovini XX stoleća / Zoran Konstantinović
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 23 jed.


Polemika Ujević - Drainac kao sučeljenost dviju poetika / Ante Stamać
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 27 jed.


Nazočnost ideologijsko-pravnog diskursa u romanu Miroslava Krleže "Na rubu pameti" : (u kontekstu sukoba na književnoj ljevici) / Zlatko Kramarić
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 31 jed. - Bibliografija: str. 139.


Hrvatska i srpska književnost u vrijeme modernizma : (uporedna analiza) : komparativne analize: moderna / Wlodzimierz Kot
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 31 jed.


Problemi i perspektive komparativnog proučavanja jugoslavenskih književnosti : metodološko zasnivanje komparativne jugoslavistike / Franjo Grčević
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bibliografija: 33 jed.


O esejima Rastka Petrovića i Tina Ujevića / Zvonko Kovač
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 34 jed.


Dodiri i prožimanje srpske i hrvatske poezije posle prvog svetskog rata / Radovan Vučković
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 44 jed.


Suštinata na kniževnite sudiri vo makedonskata literatura vo početokot na 50-te godini : (zaedništvoto na književno-estetskite idei od toj period so drugite jugoslovenski literaturi) / Milan Đurčinov
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 10 jed.


Matoš prema Dučiću i Rakiću / Svetozar Koljević
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 83 jed.


Milković - naš suvremenik : (uz 95. obljetnicu rođenja i 5. obljetnicu smrti pjesnika Zvonka Milkovića) / Ernest Fišer. - : Ilustr.
Tematski blok: Obljetnice. - Bilješke uz tekst: 16 jed.


O Krčeliću i o Šenoi, o zagrebačkoj i o varaždinskoj kazališnoj prošlosti : (uz 110. godišnjicu otvaranja varaždinske kazališne zgrade) / Branko Hećimović. - : Ilustr.
Tematski blok: Kazalište. - Bilješke uz tekst: 12 jed.


Petar Kepeski - posrednik između makedonske i hrvatske kulture : in memoriam / Dragi Stefanija
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bibliografija Petra Kepeskog: str. 212-213.


Tko to ne poštuje povijest? : (odgovor na polemički tekst prof. Stjepana Hajduka "Novi pogledi na prošlost škole u Varaždinskim Toplicama") / Božena Filipan. - : Ilustr.
Tematski blok: Suprostavljanja. - Bibliografija: str. 296.


Poticaj daljnjim istraživanjima : (Varaždinski zbornik, izdavači JAZU i Skupština općine Varaždin, Odbor za obilježavanje 800-godišnjice grada, Varaždin 1983.) / Alojz Jembrih
Tematski blok: Izdanja.


Prisutnost južnoslavenskih književnosti u časopisu "Savremenik" u razdoblju od 1906. do 1919. / Nina Vinski
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 24 jed.


Kulturno-organizacijska povezanost osječkog i novosadskog kazališta od 1928. do 1934. godine / Antonija Bogner-Šaban
Tematski blok: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. - Bilješke uz tekst: 16 jed.


Poezija jednostavnosti : (Krste Juras: Balada o tekstopiscu, NIŠRO Varaždin, Varaždin, 1982.) / Meho Baraković
Tematski blok: Izdanja.


Merkaševa ironijska laterna magica : (uz izložbu slika i crteža Gorana Merkaša u Izložbenom aalonu varaždinske Galerije slika, rujan-listopad 1983.) / Ernest Fišer. - : Ilustr.
Tematski blok: Likovne umjetnosti. - Bilješke uz tekst: 7 jed.


Novi glasovi pjesničkih ptića iz Gradišća : (Ptići i slavuji, suvremeno gradišćanskohrvatsko pjesništvo, Beč, 1983.) / Zvonimir Bartolić
Tematski blok: Izdanja.


Proširen okvir nestandarda : (Ivica Jembrih: Lamentacije svetešnoga možđana. "Zrinski" Čakovec, 1983.) / Stjepan Hranjec
Tematski blok: Izdanja.


Heterogena zbirka : (Ivan Kutnjak: Tišina kemijski čista, "Školske novine", Zagreb,1983.) / Blaženka Novak
Tematski blok: Izdanja.


Temeljito i čitko djelo / (Slavko Tkalac: Programski jezik COBOL. "Informator", Zagreb, 1983.) ; Nina Lipljin, Miroslav Žugaj
Tematski blok: Izdanja. - Bilješke uz tekst.


Svečanosti barokne glazbe : (uz XIII varaždinske barokne večeri, rujan-listopad 1983.) / Zdenka Veber. - : Ilustr.
Tematski blok: Glazba.

Katalog
 • Katalog Knjižnica grada Zagreba
 • Upute
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
 • Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
Knjižnice
 • Knjižnice na karti
 • Zbirke
 • Digitalizirana zagrebačka baština
 • Hrvatski centar za dječju knjigu
 • Zbirka Zagrabiensia
 • Zbirka Rara
 • Zbirka BDI
Usluge
 • Radno vrijeme
 • Rezervacija
 • Međuknjižnična posudba
 • Postaje bibliobusa
 • Moja iskaznica | Za članove
Izbor kataloga zbirki
 • Skupni katalog KGZ-a
 • Katalog za djecu i mladež
 • Skupni katalog sustava Zaki
Online baze
 • IUS-INFO
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.