Dalja izgradnja, razvoj i unapređenje efikasnosti samoupravljanja u radnim organizacijama / Odbor za saziv i pripremu II kongresa samoupravljača Jugoslavije
Nakladnik
Beograd : Radnička štampa, 1970
Materijalni opis
39 sv. ; 24 cm
Klasifikacijska oznaka
321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Sadrži
[1] : Dostignuća i pretpostavke daljeg razvoja samoupravljanja u društvenim delatnostima : saopštenje Centralnog odbora Sindikata radnika društvenih delatnoti Jugoslavije / [saopštenje pripremio Bogdan Pilić].

AutorPilić, Bogdan
Materijalni opis25 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
sindikati - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[2] : Odgovornost organa upravljanja, odgovornih lica i ostalih članova kolektiva za zaštitu na radu i imovinu preduzeća : saopštenje radne organizacije "Galenika", Beograd.

Materijalni opis26 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
zaštita na radu - Jugoslavija - pravni propisi
odgovornost - političko-pravno gledište
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[3] : Neka aktuelna pitanja položaja žene u samoupravnom društvu : saopštenje Konferencije za društvenu aktivnost žena Jugoslavije.

Materijalni opis10 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
žene - društveni položaj - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[4] : Samoupravljanje na fakultetu : saopštenje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu / [saopštenje pripremili Milan Vesović, Bogdan Pilić, Dragutin Popović].

AutorVesović, Milan
Ostali autoriPilić, Bogdan
Popović, Dragutin
Materijalni opis24 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
samoupravljanje : obrazovanje
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
37.01 Temelji obrazovanja. Teorija. Obrazovna politika
Jeziksrpski
 
[5] : Pozorišna komuna : kao samoupravna asocijacija neposrednih proizvođača iz raznih oblasti privrede i društvenog života sa stvaraocima u jednoj umetničkoj ustanovi : saopštenje Narodnog pozorišta, Beograd / [saopštenje pripremio Ivan Ivanji].

AutorIvanji, Ivan
Materijalni opis21 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
kazalište - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
792 Kazalište. Postavljanje dramskih djela na pozornicu. Dramske izvedbe
Jeziksrpski
 
[6] : Ekonomski odnosi između organizacionih delova udruženog rada u preduzeću kao osnova samoupravljanja : zajedničke službe u samoupravnim i ekonomskim odnosima udruženog rada : saopštenje Opštegrađevinskog preduzeća "7 juli", Beograd / [saopštenje pripremili Milan Bošković, Branko Vujičić].

AutorBošković, Milan
Ostali autoriVujičić, Branko
Materijalni opis23 str.
Predmetna odrednicaorganizacija udruženog rada
samoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[7] : Dohodak i njegova raspodela u organizacijama udruženog rada : saopštenje radne organizacije Hemijske industrije "Zorka", Beograd.

Materijalni opis34 str.
Predmetna odrednicadohodak - raspodjela - Jugoslavija
organizacija udruženog rada
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
339.1(497.1) Opća pitanja trgovine i komercijalnoga poslovanja... u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[8] : Koncentracija sredstava na bazi samoupravnog mehanizma : saopštenje radne organizacije Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

Materijalni opis24 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
dohodak - raspodjela - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[9] : Razvoj i oblici samoupravljanja : saopštenje Gimnazije u Celju / [saopštenje pripremili Ivan Grobelnik, Dragica Štoja, Franjo Puncer] ; [sa slovenačkog prevela Julijana Jurivec].

AutorGrobelnik, Ivan
Ostali autoriŠtoja, Dragica
Puncer, Franc
Materijalni opis24 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
škole - upravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[10] : Neposredno samoupravljanje, položaj društveno-političkih organizacija i razrešavanje konfliktnih situacija : saopštenje radne organizacije Železare Jesenice / [saopštenje pripremili Tomaž Ertl, Milan Polak] ; [sa slovenačkog prevela Julijana Jurivec].

AutorErtl, Tomaž
Ostali autoriPolak, Milan
Materijalni opis26 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
organizacija udruženog rada
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[11] : Organizacija rada, raspodela i samoupravljanje : saopštenje radne organizacije Medicinskog centra, Kikinda / [saopštenje pripremio Tima Reljin].

AutorReljin, Tima
Materijalni opis19 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
zdravstvene ustanove - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
614.2(497.1) Javna i strukovna organizacija zdravstva u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[12] : Samoupravni i integracioni procesi : saopštenje radne organizacije "Crvena zastava", Kragujevac.

Materijalni opis38 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
organizacija udruženog rada
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[13] : Samoupravna organizacija rada i samoupravna odgovornost radnika : saopštenje radne organizacije "Sava", Kranj / [saopštenje pripremili Štefan Marcijan, Borut Šnuderl] ; [sa slovenačkog prevela Bojka Pejčić].

AutorMarcijan, Štefan
Ostali autoriŠnuderl, Borut
Materijalni opis48 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[14] : Samoupravni odnosi u integracionim procesima : saopštenje radne organizacije "Mercator", Ljubljana / [saopštenje pripremili Marjan Pogačnik, Mirko Rupelj, Stane Vrhovec] ; [sa slovenačkog prevela Bojka Pejčić].

AutorPogačnik, Marjan
Ostali autoriRupelj, Mirko
Vrhovec, Stane
Materijalni opis32 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
organizacija udruženog rada
Jugoslavija - gospodarski razvoj
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[15] : Učešće radnika u samoupravnom sistemu : saopštenje radne organizacije "Konstruktor", Maribor.

Materijalni opis19 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[16] : Društveno-ekonomsko obrazovanje kao faktor razvoja samoupravljanja : saopštenje Radničkog univerziteta, Mostar / [saopštenje pripremio Božo Budimir].

AutorBudimir, Božo
Materijalni opis14 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
obrazovanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jezikbosanski
 
[17] : Funkcionisanje sistema samoupravljanja u organizacijama udruženog rada : saopštenje radne organizacije "Stoteks" Novi Sad.

Materijalni opis31 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
organizacija udruženog rada
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[18] : Delovanje sindikata na razvoj samoupravljanja, raspodele i životnog standarda : saopštenje Veća saveza sindikata opštine Pirot / [saopštenje pripremio Božidar Antić].

AutorAntić, Božidar
Materijalni opis19 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
sindikati - uloga i zadaci - Jugoslavija
sindikati - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[19] : Udruživanje i samoupravno dogovaranje u kulturi : saopštenje Međurepubličke zajednice za kulturno-prosvjetnu djelatnost, Pljevlja.

Materijalni opis19 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
kultura - društvena uloga - Jugoslavija
Jugoslavija - kulturna politika
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
32:008(497.1) Kulturna politika u Jugoslaviji
Jezikhrvatski
 
[20] : Funkcioniranje samoupravljanja i raspodjele prema radu u sistemu radnih jedinica i dohotka : saopćenje radne organizacije "Riviera", Poreč / [saopćenje pripremio Oreste Košeto].

AutorKošeto, Oreste
Nakladnik Zagreb : Stvarnost
Materijalni opis17 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
dohodak - raspodjela - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
330.564.6 Dohodak javnih poduzeća u planskim, socijalističkim gospodarstvima
Jezikhrvatski
 
[21] : Promene u organizaciji samoupravljanja i njeno funkcionisanje : saopštenje radne organizacije "Kosovka", Priština.

Materijalni opis29 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[22] : Samoupravljanje u pogonu kao organizaciji udruženog rada : saopštenje Građevinsko-industrijskog kombinata "Ramiz Sadiku", Priština.

Materijalni opis20 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
organizacija udruženog rada
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[23] : Samoupravljanje u Medicinskom centru Pula i samoupravno dogovaranje zdravstvenih radnih organizacija Istre : saopćenje radne organizacije Medicinski centar, Pula / [saopćenje pripremio Ratko Košak].

AutorKošak, Ratko
Nakladnik Zagreb : Stvarnost
Materijalni opis17 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
zdravstvene ustanove - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
614.2 Javna i strukovna organizacija zdravstva
Jezikhrvatski
 
[24] : Samoupravljanje u radnim organizacijama društvenih djelatnosti u Opštini Mostar : saopštenje Republičkog odbora Sindikata radnika društvenih djelatnosti za BiH, Sarajevo / [saopštenje pripremilo Predsjedništvo Republičkog odbora Sindikata radnika društvenih djelatnosti SR BiH] ; [separat izradili saradnici Republičkog univerziteta u Mostaru Franjo Kožul ... et al.].

Ostali autoriKožul, Franjo [priredio]
Materijalni opis14 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jezikbosanski
 
[25] : Istraživanja u cilju poboljšanja samoupravne prakse : saopštenje radne organizacije Famos, Sarajevo - Hrasnica / [saopštenje prirpemili Rudi Stojak ... et al.].

Ostali autoriStojak, Rudi [priredio]
Materijalni opis24 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
samoupravljanje - istraživanje - metodologija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
303.7 Metode analize
Jezikbosanski
 
[26] : Materijalna baza radnih jedinica i raspodjela prema radu u Metalurškom kombinatu Željezare Sisak : saopćenje radne organizacije Željezara Sisak, Sisak.

Ostali autoriŽeljezara Sisak
Nakladnik Zagreb : Stvarnost
Materijalni opis28 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
dohodak - raspodjela - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jezikhrvatski
 
[28] : Proces samoupravnog odlučivanja i proces kontrola sprovođenja samoupravnih odluka : saopštenje radne organizacije Građevinskog preduzeća "Mavrovo", Skopje / [saopštenje pripremio Tode Georgievski] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić].

AutorGeorgievski, Tode
Materijalni opis26 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[29] : Samoupravljanje, njegov razvoj i karakteristike : saopštenje Preduzeća za vodovod i kanalizaciju, Skopje / [saopštenje pripremio Tomislav Nestorovski] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić].

AutorNestorovski, Tomislav
Materijalni opis13 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[30] : Samoupravni odnosi radnih jedinica u okvirima kombinata : saopštenje radne organizacije "Skopsko polje", Skopje / [saopštenje pripremili Panta Iliev, Stanojčo Stamenkovski, Jakov Gulija] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić].

AutorIliev, Panta
Ostali autoriStamenkovski, Stanojčo
Gulija, Jakov
Materijalni opis28 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
organizacija udruženog rada
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[31] : Samoupravljanje u integriranoj radnoj organizaciji : (na primjeru "Dalmacijacementa") : saopćenje radne organizacije "Dalmacijacement", Solin / [saopćenje pripremio Jozo Perković sa grupom autora].

Ostali autoriPerković, Jozo [priredio]
Nakladnik Zagreb : Stvarnost
Materijalni opis30 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
organizacija udruženog rada
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jezikhrvatski
 
[32] : Pravni i ekonomski položaj organizacija udruženog rada : saopštenje radne organizacije Dunavski kombinat, Titograd / [saopštenje pripremio Vojislav Vučeković].

AutorVučeković, Vojislav
Materijalni opis16 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
organizacija udruženog rada
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[33] : Samoupravljanje učenika u srednjoj školi : saopštenje gimnazije "Kočo Racin", Titov Veles / [saopštenje pripremio Božidar Ampov] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić].

AutorAmpov, Božidar
Materijalni opis23 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
školstvo - Jugoslavija - 1945/1970.
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
37.09(497.1) Organizacija nastave u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[34] : Samoupravljanje i produktivnost rada sa osvrtom na način rješavanja tehnološkog viška radne snage : saopštenje radne organizacije "Titovi rudnici" Kreka-Banovići, Tuzla / [saopštenje pripremili Dušan Čavarkapa ... et al.].

Ostali autoriČavarkapa, Dušan [priredio]
Materijalni opis23 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
 
[35] : Koncepcija izgradnje samoupravnog poduzeća i jedinstvenog sistema samoupravljaja u tekstilnom kombinatu "Varteks" : saopćenje radne organizacije "Varteks", Varaždin / [saopćenje pripremili Silvestar Juren, Franjo Čić].

AutorJuren, Silvestar
Ostali autoriČić, Franjo
Nakladnik Zagreb : Stvarnost
Materijalni opis27 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jezikhrvatski
 
[36] : Samoupravljanje u radnoj organizaciji : saopćenje radne organizacije "Drava", Zagreb / [saopćenje pripremio Franjo Piškur].

AutorPiškur, Franjo
Nakladnik Zagreb : Stvarnost
Materijalni opis17 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jezikhrvatski
 
[37] : Informiranje i kulturna aktivnost radnika : saopćenje radne organizacije Zagrebački električni tramvaj, Zagreb / [saopćenje pripremio Mario Bazina].

AutorBazina, Mario
Ostali autoriZagrebački električni tramvaj
Nakladnik Zagreb : Stvarnost
Materijalni opis21 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
radnička klasa : kultura
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
32:008(497.1) Kulturna politika u Jugoslaviji
Jezikhrvatski
 
[38] : Samoupravno utvrđivanje dohotka radne jedinice i neposredno odlučivanje o njegovoj raspodjeli : saopštenje Industrijskog kombinata "Krivaja", Zavidovići.

Materijalni opis23 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
dohodak - raspodjela - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
330.564.6 Dohodak javnih poduzeća u planskim, socijalističkim gospodarstvima
Jeziksrpski
 
[39] : Proces donošenja normativnih akata i njihovo sprovođenja : saopštenje Rudarsko-metalurškog kombinata, Zenica / [saopštenje pripremili Jovanka Tomić, Boris Ilić, Čedomir Lješević].

AutorTomić, Jovanka
Ostali autoriIlić, Boris
Lješević, Čedomir
Materijalni opis20 str.
Predmetna odrednicasamoupravljanje - Jugoslavija
Klasifikacijska oznaka321.74.076.12(497.1) Društveno samoupravljanje u Jugoslaviji
Jeziksrpski
Jezik
srpski; bosanski; hrvatski; hrvatski; hrvatski; bosanski; bosanski; hrvatski; hrvatski; hrvatski; hrvatski; hrvatski
Građa
Knjigaknjiga

DALJA izgradnja, razvoj i unapređenje efikasnosti samoupravljanja u radnim organizacijama / Odbor za saziv i pripremu II kongresa samoupravljača Jugoslavije. - Beograd : Radnička štampa, 1970. - 39 sv. ; 24 cm


[1] : Dostignuća i pretpostavke daljeg razvoja samoupravljanja u društvenim delatnostima : saopštenje Centralnog odbora Sindikata radnika društvenih delatnoti Jugoslavije / [saopštenje pripremio Bogdan Pilić]. - 25 str.


[2] : Odgovornost organa upravljanja, odgovornih lica i ostalih članova kolektiva za zaštitu na radu i imovinu preduzeća : saopštenje radne organizacije "Galenika", Beograd. - 26 str.


[3] : Neka aktuelna pitanja položaja žene u samoupravnom društvu : saopštenje Konferencije za društvenu aktivnost žena Jugoslavije. - 10 str.


[4] : Samoupravljanje na fakultetu : saopštenje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu / [saopštenje pripremili Milan Vesović, Bogdan Pilić, Dragutin Popović]. - 24 str.


[5] : Pozorišna komuna : kao samoupravna asocijacija neposrednih proizvođača iz raznih oblasti privrede i društvenog života sa stvaraocima u jednoj umetničkoj ustanovi : saopštenje Narodnog pozorišta, Beograd / [saopštenje pripremio Ivan Ivanji]. - 21 str.


[6] : Ekonomski odnosi između organizacionih delova udruženog rada u preduzeću kao osnova samoupravljanja : zajedničke službe u samoupravnim i ekonomskim odnosima udruženog rada : saopštenje Opštegrađevinskog preduzeća "7 juli", Beograd / [saopštenje pripremili Milan Bošković, Branko Vujičić]. - 23 str.


[7] : Dohodak i njegova raspodela u organizacijama udruženog rada : saopštenje radne organizacije Hemijske industrije "Zorka", Beograd. - 34 str.


[8] : Koncentracija sredstava na bazi samoupravnog mehanizma : saopštenje radne organizacije Rudarsko-topioničarskog basena Bor. - 24 str.


[9] : Razvoj i oblici samoupravljanja : saopštenje Gimnazije u Celju / [saopštenje pripremili Ivan Grobelnik, Dragica Štoja, Franjo Puncer] ; [sa slovenačkog prevela Julijana Jurivec]. - 24 str.


[10] : Neposredno samoupravljanje, položaj društveno-političkih organizacija i razrešavanje konfliktnih situacija : saopštenje radne organizacije Železare Jesenice / [saopštenje pripremili Tomaž Ertl, Milan Polak] ; [sa slovenačkog prevela Julijana Jurivec]. - 26 str.


[11] : Organizacija rada, raspodela i samoupravljanje : saopštenje radne organizacije Medicinskog centra, Kikinda / [saopštenje pripremio Tima Reljin]. - 19 str.


[12] : Samoupravni i integracioni procesi : saopštenje radne organizacije "Crvena zastava", Kragujevac. - 38 str.


[13] : Samoupravna organizacija rada i samoupravna odgovornost radnika : saopštenje radne organizacije "Sava", Kranj / [saopštenje pripremili Štefan Marcijan, Borut Šnuderl] ; [sa slovenačkog prevela Bojka Pejčić]. - 48 str.


[14] : Samoupravni odnosi u integracionim procesima : saopštenje radne organizacije "Mercator", Ljubljana / [saopštenje pripremili Marjan Pogačnik, Mirko Rupelj, Stane Vrhovec] ; [sa slovenačkog prevela Bojka Pejčić]. - 32 str.


[15] : Učešće radnika u samoupravnom sistemu : saopštenje radne organizacije "Konstruktor", Maribor. - 19 str.


[16] : Društveno-ekonomsko obrazovanje kao faktor razvoja samoupravljanja : saopštenje Radničkog univerziteta, Mostar / [saopštenje pripremio Božo Budimir]. - 14 str.


[17] : Funkcionisanje sistema samoupravljanja u organizacijama udruženog rada : saopštenje radne organizacije "Stoteks" Novi Sad. - 31 str.


[18] : Delovanje sindikata na razvoj samoupravljanja, raspodele i životnog standarda : saopštenje Veća saveza sindikata opštine Pirot / [saopštenje pripremio Božidar Antić]. - 19 str.


[19] : Udruživanje i samoupravno dogovaranje u kulturi : saopštenje Međurepubličke zajednice za kulturno-prosvjetnu djelatnost, Pljevlja. - 19 str.


[20] : Funkcioniranje samoupravljanja i raspodjele prema radu u sistemu radnih jedinica i dohotka : saopćenje radne organizacije "Riviera", Poreč / [saopćenje pripremio Oreste Košeto]. - Zagreb : Stvarnost. - 17 str.


[21] : Promene u organizaciji samoupravljanja i njeno funkcionisanje : saopštenje radne organizacije "Kosovka", Priština. - 29 str.


[22] : Samoupravljanje u pogonu kao organizaciji udruženog rada : saopštenje Građevinsko-industrijskog kombinata "Ramiz Sadiku", Priština. - 20 str.


[23] : Samoupravljanje u Medicinskom centru Pula i samoupravno dogovaranje zdravstvenih radnih organizacija Istre : saopćenje radne organizacije Medicinski centar, Pula / [saopćenje pripremio Ratko Košak]. - Zagreb : Stvarnost. - 17 str.


[24] : Samoupravljanje u radnim organizacijama društvenih djelatnosti u Opštini Mostar : saopštenje Republičkog odbora Sindikata radnika društvenih djelatnosti za BiH, Sarajevo / [saopštenje pripremilo Predsjedništvo Republičkog odbora Sindikata radnika društvenih djelatnosti SR BiH] ; [separat izradili saradnici Republičkog univerziteta u Mostaru Franjo Kožul ... et al.]. - 14 str.


[25] : Istraživanja u cilju poboljšanja samoupravne prakse : saopštenje radne organizacije Famos, Sarajevo - Hrasnica / [saopštenje prirpemili Rudi Stojak ... et al.]. - 24 str.


[26] : Materijalna baza radnih jedinica i raspodjela prema radu u Metalurškom kombinatu Željezare Sisak : saopćenje radne organizacije Željezara Sisak, Sisak. - Zagreb : Stvarnost. - 28 str.


[28] : Proces samoupravnog odlučivanja i proces kontrola sprovođenja samoupravnih odluka : saopštenje radne organizacije Građevinskog preduzeća "Mavrovo", Skopje / [saopštenje pripremio Tode Georgievski] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić]. - 26 str.


[29] : Samoupravljanje, njegov razvoj i karakteristike : saopštenje Preduzeća za vodovod i kanalizaciju, Skopje / [saopštenje pripremio Tomislav Nestorovski] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić]. - 13 str.


[30] : Samoupravni odnosi radnih jedinica u okvirima kombinata : saopštenje radne organizacije "Skopsko polje", Skopje / [saopštenje pripremili Panta Iliev, Stanojčo Stamenkovski, Jakov Gulija] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić]. - 28 str.


[31] : Samoupravljanje u integriranoj radnoj organizaciji : (na primjeru "Dalmacijacementa") : saopćenje radne organizacije "Dalmacijacement", Solin / [saopćenje pripremio Jozo Perković sa grupom autora]. - Zagreb : Stvarnost. - 30 str.


[32] : Pravni i ekonomski položaj organizacija udruženog rada : saopštenje radne organizacije Dunavski kombinat, Titograd / [saopštenje pripremio Vojislav Vučeković]. - 16 str.


[33] : Samoupravljanje učenika u srednjoj školi : saopštenje gimnazije "Kočo Racin", Titov Veles / [saopštenje pripremio Božidar Ampov] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić]. - 23 str.


[34] : Samoupravljanje i produktivnost rada sa osvrtom na način rješavanja tehnološkog viška radne snage : saopštenje radne organizacije "Titovi rudnici" Kreka-Banovići, Tuzla / [saopštenje pripremili Dušan Čavarkapa ... et al.]. - 23 str.


[35] : Koncepcija izgradnje samoupravnog poduzeća i jedinstvenog sistema samoupravljaja u tekstilnom kombinatu "Varteks" : saopćenje radne organizacije "Varteks", Varaždin / [saopćenje pripremili Silvestar Juren, Franjo Čić]. - Zagreb : Stvarnost. - 27 str.


[36] : Samoupravljanje u radnoj organizaciji : saopćenje radne organizacije "Drava", Zagreb / [saopćenje pripremio Franjo Piškur]. - Zagreb : Stvarnost. - 17 str.


[37] : Informiranje i kulturna aktivnost radnika : saopćenje radne organizacije Zagrebački električni tramvaj, Zagreb / [saopćenje pripremio Mario Bazina]. - Zagreb : Stvarnost. - 21 str.


[38] : Samoupravno utvrđivanje dohotka radne jedinice i neposredno odlučivanje o njegovoj raspodjeli : saopštenje Industrijskog kombinata "Krivaja", Zavidovići. - 23 str.


[39] : Proces donošenja normativnih akata i njihovo sprovođenja : saopštenje Rudarsko-metalurškog kombinata, Zenica / [saopštenje pripremili Jovanka Tomić, Boris Ilić, Čedomir Lješević]. - 20 str.

Katalog
 • Katalog Knjižnica grada Zagreba
 • Upute
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
 • Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
Knjižnice
 • Knjižnice na karti
 • Zbirke
 • Digitalizirana zagrebačka baština
 • Hrvatski centar za dječju knjigu
 • Zbirka Zagrabiensia
 • Zbirka Rara
 • Zbirka BDI
Usluge
 • Radno vrijeme
 • Rezervacija
 • Međuknjižnična posudba
 • Postaje bibliobusa
 • Moja iskaznica | Za članove
Izbor kataloga zbirki
 • Skupni katalog KGZ-a
 • Katalog za djecu i mladež
 • Skupni katalog sustava Zaki
Online baze
 • IUS-INFO
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.