Pregledni zapisi
Tražili ste > autor: Popović, Vojislav M [sada je katalog: Popović, Vojislav M]
Nema rezultata za zadane kriterije pretrage. Ispisuju se rezultati početnog pretraživanja za cijeli sadržaj kataloga.
21 rezultata
1
Mihajlo Pupin / Vojislav Popović
Popović, Vojislav M.   detalji o autoru
Beograd : Tehnička knjiga, 1967
Knjiga knjiga
2
Od glasnika do radara / Vojislav Popović
Popović, Vojislav M.   detalji o autoru
Beograd : Tehnička knjiga, 1959
Knjiga knjiga
3
Tvorci parne mašine / Vojislav M. Popović
Popović, Vojislav M.   detalji o autoru
Beograd : Tehnička knjiga, 1952
Knjiga knjiga
4
Edison / Vojislav M. Popović
Popović, Vojislav M.   detalji o autoru
Beograd : Tehnička knjiga, 1950
Knjiga knjiga
5
Nikola Tesla / Vojislav M. Popović
Popović, Vojislav M.   detalji o autoru
Beograd, 1951
Knjiga knjiga
6
Nikola Tesla / Vojislav M. Popović. [2. izd.].
Popović, Vojislav M.   detalji o autoru
Beograd : Tehnička knjiga, 1956
Knjiga knjiga
7
Nikola Tesla / Vojislav M. Popović. 3. izd
Nikola Tesla / Vojislav M. Popović. 3. izd.
Popović, Vojislav M.   detalji o autoru
Beograd : Tehnička knjiga, 1967
Knjiga knjiga
8
Sterija i Kvintilijan / Vojislav Jelić
Jelić, Vojislav   detalji o autoru
Novi Sad [etc.] : Matica srpska [etc.], 1988
Knjiga knjiga
11
Knjiga Đure Daničića / priredio Vojislav Đurić
Daničić, Đuro   detalji o autoru
Beograd : Srpska književna zadruga, 1976
Knjiga knjiga
12
Srpske narodne pripovetke : antologija / priredio Vojislav M. Jovanović. 3. izd.
Beograd : Francusko-srpska knjižara "A. M. Popović", 1932
13
Komentar Opšteg zakona o stanbenim zajednicama, Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama, Zakona o svojini na delovima zgrada / u redakciji Milivoja Kovačevića ; [priredili Božidar Popović, Vojislav Popić, Alojzij Finžgar]
Beograd : Savremena administracija, 1960
Sadrži i: Opšti zakon o stanbenim zajednicama ; Zakon o poslovnim zgradama i prostorijama ; Zakon o svojini na delovima zgrada
14
Enver Krupić / [urednik Ivica Lovrić ; predgovor Vojislav J. Đurić ; o djelu Smail Tihić ; fotografije Vladimir M. Popović]
Krupić, Enver   detalji o autoru
Bosanska Krupa : SIZ za kulturu Skupštine opštine, 1984
15
Od baroka do klasicizma / priredio Milorad Pavić
Beograd : Nolit, 1966
Zastupljeni autori: Nikola Radojčić, Tihomir Ostojić, Đorđe Radojičić, Jorjo Tadić, Milorad Pavić, Bernard Džonson, Dragiša Živković, Borislav Mihajlović, Aleksandar Forišković, Risto Kovijanić, Andreja Stojković, Vera Javarek, Jovan Deretić, Vojislav Đurić, Radomir Konstantinović, Jovan Skerlić, Milan Šević, Teodora Petrović, Pavle Popović, Mladen Leskovac, Miodrag Pavlović i Jovan Ristić
Knjiga knjiga
16
Dečji pripovedači / Voja Marjanović
Marjanović, Voja   detalji o autoru
Gornji Milanovac : Dečje novine, 1977
Knjiga knjiga
17
Semimikro kvalitativna organska analiza : sistematska identifikacija organskih jedinjenja / Nicholas D. Cheronis, John B. Entrikin, Ernest M. Hodnett ; [preveli Vojislav Jezdić, Slavko Milenković, Borislav Popović]. 3. izd.
Cheronis, Nicholas Dimitrius   detalji o autoru
Beograd : Savremena administracija, [1968?]
Knjiga knjiga
18
Kosovska bitka = Boj na Kosovu / režija Zdravko Šotra ; scenarij Ljubomir Simović ; kamera Radoslav Vladić ; muzika Dušan Karuović ; [gl. uloge] Miloš Žutić, Gorica Popović, Voja Brajović, Žarko Laušević, Ljuba Tadić, Branislav Lečić, Katarina Gojković, Svetozar Cvetković
Šotra, Zdravko   detalji o autoru
Zagreb : VTI, 2005
Vizualna građa vizualna građa 1 video DVD
19
Dalja izgradnja, razvoj i unapređenje efikasnosti samoupravljanja u radnim organizacijama / Odbor za saziv i pripremu II kongresa samoupravljača Jugoslavije
Beograd : Radnička štampa, 1970. 39 sv.
Knjiga knjiga


[1] : Dostignuća i pretpostavke daljeg razvoja samoupravljanja u društvenim delatnostima : saopštenje Centralnog odbora Sindikata radnika društvenih delatnoti Jugoslavije / [saopštenje pripremio Bogdan Pilić]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[2] : Odgovornost organa upravljanja, odgovornih lica i ostalih članova kolektiva za zaštitu na radu i imovinu preduzeća : saopštenje radne organizacije "Galenika", Beograd. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[3] : Neka aktuelna pitanja položaja žene u samoupravnom društvu : saopštenje Konferencije za društvenu aktivnost žena Jugoslavije. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[4] : Samoupravljanje na fakultetu : saopštenje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu / [saopštenje pripremili Milan Vesović, Bogdan Pilić, Dragutin Popović]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[5] : Pozorišna komuna : kao samoupravna asocijacija neposrednih proizvođača iz raznih oblasti privrede i društvenog života sa stvaraocima u jednoj umetničkoj ustanovi : saopštenje Narodnog pozorišta, Beograd / [saopštenje pripremio Ivan Ivanji]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[6] : Ekonomski odnosi između organizacionih delova udruženog rada u preduzeću kao osnova samoupravljanja : zajedničke službe u samoupravnim i ekonomskim odnosima udruženog rada : saopštenje Opštegrađevinskog preduzeća "7 juli", Beograd / [saopštenje pripremili Milan Bošković, Branko Vujičić]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[7] : Dohodak i njegova raspodela u organizacijama udruženog rada : saopštenje radne organizacije Hemijske industrije "Zorka", Beograd. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[8] : Koncentracija sredstava na bazi samoupravnog mehanizma : saopštenje radne organizacije Rudarsko-topioničarskog basena Bor. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[9] : Razvoj i oblici samoupravljanja : saopštenje Gimnazije u Celju / [saopštenje pripremili Ivan Grobelnik, Dragica Štoja, Franjo Puncer] ; [sa slovenačkog prevela Julijana Jurivec]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[10] : Neposredno samoupravljanje, položaj društveno-političkih organizacija i razrešavanje konfliktnih situacija : saopštenje radne organizacije Železare Jesenice / [saopštenje pripremili Tomaž Ertl, Milan Polak] ; [sa slovenačkog prevela Julijana Jurivec]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[11] : Organizacija rada, raspodela i samoupravljanje : saopštenje radne organizacije Medicinskog centra, Kikinda / [saopštenje pripremio Tima Reljin]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[12] : Samoupravni i integracioni procesi : saopštenje radne organizacije "Crvena zastava", Kragujevac. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[13] : Samoupravna organizacija rada i samoupravna odgovornost radnika : saopštenje radne organizacije "Sava", Kranj / [saopštenje pripremili Štefan Marcijan, Borut Šnuderl] ; [sa slovenačkog prevela Bojka Pejčić]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[14] : Samoupravni odnosi u integracionim procesima : saopštenje radne organizacije "Mercator", Ljubljana / [saopštenje pripremili Marjan Pogačnik, Mirko Rupelj, Stane Vrhovec] ; [sa slovenačkog prevela Bojka Pejčić]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[15] : Učešće radnika u samoupravnom sistemu : saopštenje radne organizacije "Konstruktor", Maribor. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[16] : Društveno-ekonomsko obrazovanje kao faktor razvoja samoupravljanja : saopštenje Radničkog univerziteta, Mostar / [saopštenje pripremio Božo Budimir]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[17] : Funkcionisanje sistema samoupravljanja u organizacijama udruženog rada : saopštenje radne organizacije "Stoteks" Novi Sad. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[18] : Delovanje sindikata na razvoj samoupravljanja, raspodele i životnog standarda : saopštenje Veća saveza sindikata opštine Pirot / [saopštenje pripremio Božidar Antić]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[19] : Udruživanje i samoupravno dogovaranje u kulturi : saopštenje Međurepubličke zajednice za kulturno-prosvjetnu djelatnost, Pljevlja. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[20] : Funkcioniranje samoupravljanja i raspodjele prema radu u sistemu radnih jedinica i dohotka : saopćenje radne organizacije "Riviera", Poreč / [saopćenje pripremio Oreste Košeto]. Zagreb : Stvarnost, 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[21] : Promene u organizaciji samoupravljanja i njeno funkcionisanje : saopštenje radne organizacije "Kosovka", Priština. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[22] : Samoupravljanje u pogonu kao organizaciji udruženog rada : saopštenje Građevinsko-industrijskog kombinata "Ramiz Sadiku", Priština. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[23] : Samoupravljanje u Medicinskom centru Pula i samoupravno dogovaranje zdravstvenih radnih organizacija Istre : saopćenje radne organizacije Medicinski centar, Pula / [saopćenje pripremio Ratko Košak]. Zagreb : Stvarnost, 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[24] : Samoupravljanje u radnim organizacijama društvenih djelatnosti u Opštini Mostar : saopštenje Republičkog odbora Sindikata radnika društvenih djelatnosti za BiH, Sarajevo / [saopštenje pripremilo Predsjedništvo Republičkog odbora Sindikata radnika društvenih djelatnosti SR BiH] ; [separat izradili saradnici Republičkog univerziteta u Mostaru Franjo Kožul ... et al.]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[25] : Istraživanja u cilju poboljšanja samoupravne prakse : saopštenje radne organizacije Famos, Sarajevo - Hrasnica / [saopštenje prirpemili Rudi Stojak ... et al.]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[26] : Materijalna baza radnih jedinica i raspodjela prema radu u Metalurškom kombinatu Željezare Sisak : saopćenje radne organizacije Željezara Sisak, Sisak. Zagreb : Stvarnost, 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[28] : Proces samoupravnog odlučivanja i proces kontrola sprovođenja samoupravnih odluka : saopštenje radne organizacije Građevinskog preduzeća "Mavrovo", Skopje / [saopštenje pripremio Tode Georgievski] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[29] : Samoupravljanje, njegov razvoj i karakteristike : saopštenje Preduzeća za vodovod i kanalizaciju, Skopje / [saopštenje pripremio Tomislav Nestorovski] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[30] : Samoupravni odnosi radnih jedinica u okvirima kombinata : saopštenje radne organizacije "Skopsko polje", Skopje / [saopštenje pripremili Panta Iliev, Stanojčo Stamenkovski, Jakov Gulija] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[31] : Samoupravljanje u integriranoj radnoj organizaciji : (na primjeru "Dalmacijacementa") : saopćenje radne organizacije "Dalmacijacement", Solin / [saopćenje pripremio Jozo Perković sa grupom autora]. Zagreb : Stvarnost, 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[32] : Pravni i ekonomski položaj organizacija udruženog rada : saopštenje radne organizacije Dunavski kombinat, Titograd / [saopštenje pripremio Vojislav Vučeković]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[33] : Samoupravljanje učenika u srednjoj školi : saopštenje gimnazije "Kočo Racin", Titov Veles / [saopštenje pripremio Božidar Ampov] ; [sa makedonskog prevela Jelena Macan Čukić]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[34] : Samoupravljanje i produktivnost rada sa osvrtom na način rješavanja tehnološkog viška radne snage : saopštenje radne organizacije "Titovi rudnici" Kreka-Banovići, Tuzla / [saopštenje pripremili Dušan Čavarkapa ... et al.]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[35] : Koncepcija izgradnje samoupravnog poduzeća i jedinstvenog sistema samoupravljaja u tekstilnom kombinatu "Varteks" : saopćenje radne organizacije "Varteks", Varaždin / [saopćenje pripremili Silvestar Juren, Franjo Čić]. Zagreb : Stvarnost, 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[36] : Samoupravljanje u radnoj organizaciji : saopćenje radne organizacije "Drava", Zagreb / [saopćenje pripremio Franjo Piškur]. Zagreb : Stvarnost, 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[37] : Informiranje i kulturna aktivnost radnika : saopćenje radne organizacije Zagrebački električni tramvaj, Zagreb / [saopćenje pripremio Mario Bazina]. Zagreb : Stvarnost, 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[38] : Samoupravno utvrđivanje dohotka radne jedinice i neposredno odlučivanje o njegovoj raspodjeli : saopštenje Industrijskog kombinata "Krivaja", Zavidovići. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
[39] : Proces donošenja normativnih akata i njihovo sprovođenja : saopštenje Rudarsko-metalurškog kombinata, Zenica / [saopštenje pripremili Jovanka Tomić, Boris Ilić, Čedomir Lješević]. 1970.Za posudbuZa posudbu 1
20
Kritika i kreacija / Slavko Leovac
Leovac, Slavko   detalji o autoru
Sarajevo : Svjetlost, 1972
Knjiga knjiga
Katalog
 • Katalog Knjižnica grada Zagreba
 • Upute
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
 • Kontakti
 • Pitanja i prijedlozi
Knjižnice
 • Knjižnice na karti
 • Zbirke
 • Digitalizirana zagrebačka baština
 • Hrvatski centar za dječju knjigu
 • Zbirka Zagrabiensia
 • Zbirka Rara
 • Zbirka BDI
Usluge
 • Radno vrijeme
 • Rezervacija
 • Međuknjižnična posudba
 • Postaje bibliobusa
 • Moja iskaznica | Za članove
Izbor kataloga zbirki
 • Skupni katalog KGZ-a
 • Katalog za djecu i mladež
 • Skupni katalog sustava Zaki
Online baze
 • IUS-INFO
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.